Boken om mig

När, under vilka veckor? HT 20 VT 21

Ansvarig: Camilla Mauritzson och Sara Sandström 

Vad ska vi göra? Boken om mig

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer tillsammans dokumentera hur vårt första år i Neptunus ser ut. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 • Hur ser mitt klassrum ut?
 • Vika kompisar sitter jag tillsammans med?
 • Vilka intressen har jag?
 • Vilket är mitt favoritämne?
 • Hur ser min skolgård ut?
 • Vad vill jag helst göra ute på skolgården?

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

När eleverna gick i Pluto startade de boken ”Boken om mig” Som inte var helt klar vilket gjorde att vi tog med den upp i Neptunus för att låta eleverna fortsätta dokumentera om sig själva i Neptunus.

Centralt innehåll från kursplanen

Att leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet