Elevens Val Allaktivitetsdagen

EV Allaktivitetsdagen

EV Ladan 

EV Ladan
Ansvarig/Ansvariga lärare: Ladans lärare
När, under vilka veckor? Må V 6

Vad?

Åk 7-9 har allaktivitetsdag. Eleverna har önskat vissa aktiviteter.

Våra aktiviteter var;

*Skidresa till Romme

*Skansen

*Spa

*Rackethallen

Det blev flest elever till Romme. 3 bussar gick från Lemshaga. Allt flöt på bra.

25 elever ville åka till Skansen. Hälften var sjukanmälda. Bra dag.

Spa dagen med MK så var det ca 10. De ville ej göra något. Såg mest på film. Kanske ej ska erbjudas till Ladan elever nästa år.

Få anmälningar till Rackethallen. Ställdes in.

Frågeställning (och följdfrågor):

En dag där eleverna får lära sig nya saker, se och uppleva häftiga saker, komma ut och göra olika aktiviteter.

En dag där alla kan umgås och lära känna varandra både elever och lärare.

Utvecklingsområde;

Ta fram nya aktiviteter.