Colours, clothing and dishes

Ansvarig/Ansvariga: Annika Hysing
När, under vilka veckor? v.35 – v.50

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka vardagliga ord och fraser behöver jag för att kunna föra enkla samtal och förstå enklare skrifter på engelska?
Vilka ord och vardagliga fraser behöver jag för att kunna formulera mig och samspela med andra i tal och skrift?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Eleverna ska utveckla:

– förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

– språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Lyssna och läsa – reception
– Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
– Olika former av enkla samtal.
– Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
– Sånger, ramsor, dikter, sagor och spel.
– Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 
Kommunikationens innehåll
– Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
– Intressen, personer och platser.Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?Tidsplan, när ska vi göra vad?:Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

Eleverna märker och förstår att det är värdefullt att behärska engelska såväl muntligt som skriftligt. Autentiskt lärande. Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och