Engelska – åk 2 – Kommunicera på engelska

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Högsveden East
När, under vilka veckor? V.35-50

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Varför/när är det bra att kunna engelska? Kan engelska språket hjälpa oss att kommunicera med nya vänner?
Vilka ord och fraser kan vara bra för oss att kunna?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att använda engelska språket i olika situationer och med olika syften. De ska i muntligt tal kunna kommunicera med en mottagare och förstå muntliga instruktioner. De ska även kunna använda olika strategier för att lösa språkliga problem som kan uppstå vid kommunikation.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att använda engelska språket i olika situationer och med olika syften. De ska i muntligt tal kunna kommunicera med en mottagare och förstå muntliga instruktioner. De ska även kunna använda olika strategier för att lösa språkliga problem som kan uppstå vid kommunikation.

Hur?
Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med engelska vid ett tillfälle per vecka. Då har vi en lite längre lektion då vi använder oss av ett läromedel ”Lift off”, med hörövningar, tränar på att läsa och skriva på engelska samt det största fokuset att våga samtala och uttrycka sig på engelska i gruppen.
Dessutom sjunger vi sånger, går olika ramsor och rörelser på engelska flera gånger i veckan.
Vi kommer att starta upp ett projekt då vi ska ha kontakt med en skola i Kenya, ”Jambo Toto”.
Vi skriver på engelska och kanske ”skypar” med dem längre fram.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar genom att vara aktiv i samtal och dialoger. Vi skriver enklare ord och fraser i vår engelska skrivbok. Vi kopplar dem till bild, sång och rörelse.
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
V.37-38
Vi börjar arbeta med vårt läromedel. Första kapitlet går igenom månadernas namn.
Vi repeterar färgerna, klädesplagg, frukter mm.
Våra strumpdockor Lenny och My (som vi lärde känna i åk 1) får också vara med i samtal och lekar.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Familjen och människor de möter i sin vardag som är engelsktalande.

Varför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

De möter mycket engelska i spel och på datorn. Eleverna reser mycket och har nytta av att kunna förmedla sig. Vi startar ett projekt med en skola i Kenya; Jambo Toto.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi sätter in det vi arbetar med i meningsfulla sammanhang och visar på nyttan av att kunna förmedla oss till andra. Genom att lära oss engelska kan vi kommunicera med utländska besökare och människor vi möter i vårt vardagliga liv genom resor och vardag. Vi försöker på ett varierat sätt ge alla möjlighet att lära sig det engelska språket. Vi arbetar mycket muntligt i grupp vilket stärker gemenskapen och visar på styrkan av att lära tillsammans. Vi dokumenterar det vi arbetar med för att kunna gå tillbaka och se vad vi lärt oss.