Engelska – åk 7 – röd – Engelska matris

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos (och Wei Larsson)
När, under vilka veckor?

 

Vad?

Förstå kunskapskraven i engelska matrisen.

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad bedöms i engelska? Vilka förmågor bedöms?

Vad testar förmågorna i matrisen? Vilka sorters uppgifter kan förekomma under varje förmåga?
Vilka ord förstår eleverna inte? Vad betyder de?
Vad förväntas av eleverna för ett E? ett C? ett A? Vad är skillnaden mellan betygstegen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolans mål är att varje elev

  • tar ett personligt ansvar för sina studier,
  • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning.Lärarenska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Vi jobbar på att förstå alla förmågor i kursplanen för att sedan kunna utveckla dessa förmågor under åk7 till åk9.

Centralt innehåll:

  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Vi går igenom och diskuterar alla förmågor och kunskapskrav i matrisen.

Se nedan för uppdelning av matris samt frågor att diskutera:
Bra att ha! Hela matrisen med lite förklaringar och exempel:

Hur?

 

Hur ska vi arbeta?

Matrisen har delats i olika delar och eleverna ska i sin grupp försöka förstå sin matrisdel.
Sedan redovisar de vad de har kommit fram till och klassen diskuterar tillsammans med läraren vad kunskapskraven innebär.