Läsförståelse engelska

Jupiter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maria Troedsson

När, under vilka veckor? V.5-8

Vad?

Läsförståelse i engelskämnet.

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
  • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Centralt innehåll från kursplanen
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Muntlig förmåga

Muntlig framställning – Formulera sig och kommunicera i tal 

Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag. 
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag. 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ni ska få läsa en text på engelska och sedan besvara några frågor om den.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom deltagande av lektionerna och era individuella svar. Svaren på frågorna kommer jag att läsa och ge en individuell kommentar på.

Varför?

För att öva på er läsförståelse i engelskämnet som ingår i kunskapskraven. Genom att läsa engelska texter och sedan svara på frågor om denna text utvecklar ni erat engelska språk.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med er. Ni kommer att få utvärdera projektet med Kahoot!

 

Lycka till!

Maria