Läsförståelse och hörförståelse

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maria Troedsson

När, under vilka veckor? 12-17

Vad?

 Under följande veckor kommer vi att arbeta med läsförståelse och hörförståelse.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Förankring i kursplanens syfte

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Centralt innehåll från kursplanen

  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

1 – Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ni kommer att få lyssna på flera olika dialoger på engelska. Under tiden ni lyssnar kommer ni att svara på frågor om vad texten handlar om och vad som sägs i dialogerna.

De texter som ni ska få läsa är även dessa på engelska och efter att ni har läst texterna ska ni få svara på frågor om dem.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.12: Genomgång om vad man ska tänka på vid hörförståelse och läsförståelse, när man ska göra vad och så vidare.

V.13–17: Olika övningar med läsförståelse och hörförståelse

Varför?

För att ni lättare ska förstå talad och skriven engelska som är en del av bedömningen i ämnet engelska.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Under lektionerna kommer ni att få samtala kring olika sorts bilder genom att först tänka själva om bilden, därefter med den ni sitter bredvid och sist pratar vi i helklass om de olika bilderna.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

När vi är klara med arbetet kommer ni att få berätta vad ni tyckte om läsförståelse och/eller hörförståelse. Alla kommer att få skriva en varsin postit lapp med en varsin kommentar på.

 

Lycka till!

Maria