Läsförståelse Tellus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maria Troedsson

När, under vilka veckor? V.4-8

Vad?

Läsförståelse i engelskämnet.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
  • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Förankring i kursplanens syfte
  • I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. 
Centralt innehåll från kursplanen
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Läsförståelse

Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

 

Steg E

Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Steg C

Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Steg A

Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ni ska få läsa ett flertal olika engelska texter och därefter svara på frågor om den.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag kommer att gå igenom frågornas svar och fylla i matriserna utifrån dessa.

Varför?

För att ni ska få öva på er läsförståelse som är en del av kunskapskraven i engelskämnet för årskurs 6.

Utvärdering

Utvärdering av projektet kommer ni att få göra genom Kahoot! Där ni utvärderar projektet som vi arbetat med.

 

Good luck!

Maria