Presentation engelska länder

Mars

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maria Troedsson

När, under vilka veckor? 5-10

Vad?

Presentation om ett av de engelskspråkiga länderna Irland, Skottland, England och USA.
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Muntlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i tal
Kunskapskrav för årskurs 6

 

E: Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

C: Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar

A: Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ni ska läsa faktan från en del av en bok om ett av länderna. Därefter ska ni skapa en plansch med bilder och text som ni sedan muntligt ska redovisa i klassen. Under det här projektet kommer ni att få arbeta tre och tre.

 

V.5 Introduktion projekt

V.6 Samla in fakta om landet

V.7 Samla in fakta om landet

V.8 Förbereda presentationerna med bilder i powerpoint

V.9 Höstlov

V.10 Presentationer av länderna.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag kommer att bedöma er hur ni arbetar under projektet och hur väl presentationen av planschen är.

Varför?

För att ni ska öva på att arbeta med varandra och att redovisa muntligt i klassen.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med er. Ni kommer att få göra en utvärdering via Kahoot!

 

Lycka till!

Maria