Vocabulary

Why?

Learn how to pronounce, spell and use English words.

How?

Vocabulary list:

 

List of current words, new list every week.

 

Use the words in the vocabulary list when describing, discussing and summarising texts, episodes etc.

 

My vocabulary:

Choose ten focus words from the vocabulary list every week.

 

Practice spelling and pronunciation at home and in school during the week.

 

Vocabulary test every Tuesday.

 

Where?

Work in school and practice at home.

 

You will find all material in the English classroom on Google classroom.

.

Links to the Swedish Curriculum (LGR11):

 

Centralt innehåll

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation och stavning i det språk som eleverna möter.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal, intonation och stavning.

Relevanta Kunskapskrav för årskurs 6