Experimentverkstad Fritids

LPP Experimentverkstad 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Rautiainen

När, under vilka veckor?

På torsdagar under eftermiddagstid på fritids mellan kl. 15-16. Under veckorna 34-51, Ht-18. 

Vad?

Eleverna ska utifrån sina idéer och intressen pröva olika experiment, samt utmanas i att våga pröva. Viktiga delar blir att pröva olika idéer på verkliga tester genom olika tekniker, material och ämnen. Även att blanda elevgrupper ur ett genusperspektiv samt arbeta över årskurserna är en viktig del. 

Övergripande mål från LGR 11

2.2 Kunskaper 

  • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
  • Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområderna för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv 
  • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiskt övervägande
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga4. Fritidshemmet
  • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker
  • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

Hur?

Eleverna har lämnat in önskemål om vad de vill pröva på under dessa tillfällen utifrån sina intressen, idéer, erfarenhet och nyfikenhet.
Vi är en grupp om ca 12 frivilliga deltagare varje gång som arbetar i mindre grupper. Varje grupp får i uppdrag att utföra experimenten utifrån deras förmåga. Chans till reflektion och utvärdering sker i slutet av varje tillfälle. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi visar upp en del experiment i hjärtat på mellangården för att väcka ännu mer nyfikenhet.
I slutet på varje tillfälle utförs någon form av utvärdering, ibland en muntlig reflektion, ibland en skrivuppgift. Utvärderingen formas så att eleverna behöver tänka på hur, varför och på vad de skulle kunna gjort annorlunda om de fick chansen att pröva igen. 

Varför?

För att väcka elevernas nyfikenhet, lust till att lära och viljan att vilja utforska mera. 

Göra eleverna bekanta med olika material och ämnen, få chansen att se sambandet mellan vetenskap och teknik.