Fysisk aktivitet inne och ute :)

Ansvarig lärare: Henrik Forselius

När, under vilka veckor? v.14-23

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med olika aktiviteter?
  • Hur kan vi stärka vår kropp?
  • Varför ska vi stärka vår kropp?
  • Hur kan vi bygga upp ett spel så att alla känner sig delaktiga?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

 

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

 

 

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

Hur ska vi arbeta?

Genom olika praktiska pass där vi utmanar vår rörelse- och styrkeförmåga.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika lektionerna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 14

Tisdag: Inställd – Skolbio

Torsdag: Takt och rytm. Vi dammar av den gamla cowboydansen och tester sedan på våra färdigheter i bugg.

Vecka 15

Tisdag: Takt och rytm. Vi dammar av den gamla cowboydansen och tester sedan på våra färdigheter i bugg.

Torsdag: Lagspel Volleyboll

Vecka 17

Tisdag/Torsdag: Lagspel Volleyboll inne och basket ute.

Vecka 18

Tisdag: Lekar och andra aktiviteter på IP.

Onsdag: Lovdag

Torsdag: Lekar och andra aktiviteter på IP.

Fredag: Jogg/löpning ute. Du väljer själv runda men jag kommer springa triangeln.

Vecka 19

Tisdag: Fotboll och Ultimate

Onsdag: Grön åker till badhuset! Se tider på schoolsoft.

Torsdag: Fotboll och Ultimate

Fredag: Jogg/löpning. Jag kommer köra långa backintervaller.

Vecka 20

Tisdag: Softboll

Onsdag: Inget idrottspass för någon pga annan aktivitet.

Torsdag: Softboll

Fredag: Jogg/löpning. Jag kommer köra fartlek. Snabbt tempo varvat med jogg.

Vecka 21

Torsdag: Öppet hus på IP

Fredag: Jogg/löpning. Jag kommer gå ner på IP och köra Coopertestet för de som vill.

Vecka 22

Tisdag: Öppet hus på IP

Onsdag (grön): Förhoppningsvis en förmiddag på Södersved. Mer info på schoolsoft när det närmar sig.

Vecka 23

Tisdag: Vikarie då jag är ledig. Mitt förslag kommer vara ”Brännboll på olika sätt”

Onsdag (röd): Förhoppningsvis en förmiddag på Södersved. Mer info på schoolsoft när det närmar sig.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation: