Fysisk aktivitet och rörelse

Ansvarig lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.35-39

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur kan vi stärka vår kropp?
 • Varför ska vi stärka vår kropp?
 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med friidrott och andra aktiviteter?
 • Hur ser min fysiska status ut i förhållande till förra året?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Hälsa
&
Livsstil
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt och utomhus under hela perioden genom att pröva/fördjupa oss inom olika aktiviteter. En kortare reflektion kommer att fyllas i i samband med coopertestet om varför resultatet möjligtvis skiljer sig från förra gången.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under lektionerna samt en kortare inlämning av reflektion efter coopertest.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 35

Måndag (grön): Samling på IP. Prat om terminen och hur vi skall ha det på idrotten. Efter lite prat ägnar vi resten av lektionen åt ”Flaggan” på olika sätt.

Tisdag (röd+grön): Pulsträning (30 min) med Krister.

Onsdag (röd): Samling utanför Ladan. Byt om i ett omklädningsrum men sedan får du lägga in dina saker i skåpet i Ladan. Jogg/rask promenad till Södersved. Där blir det volleyboll, fotboll och eventuellt bad (om medföljande vuxna tycker att det är okej). Jogg/rask promenad tillbaka till skolan för ombyte.

Fredag (röd): Vikarie den här lektionen. Lekar på IP.

Vecka 36

Måndag (grön): Ultimate och fotboll nere på IP. Vi kommer efter uppvärmning spela båda lagidrotterna på halvplan.

Tisdag (röd+grön): Pulsträning (30 min) med Krister.

Onsdag (grön): Ekedalspåret – Kondition och styrketräning. Se mer info om resväg och samlingstider på schoolsoft.

Fredag (röd): Ultimate och fotboll nere på IP. Vi kommer efter uppvärmning spela båda lagidrotterna på halvplan.

Vecka 37

Måndag (grön): Friidrott – Testa ALLA grenar och sätta upp personliga mål inför Lemshagaspelen.

Tisdag (röd+grön): Pulsträning (30 min) med Krister.

Onsdag (röd): Ekedalspåret – Kondition och styrketräning. Se mer info om resväg och samlingstider på schoolsoft.

Fredag (röd): Friidrott – Testa ALLA grenar och sätta upp personliga mål inför Lemshagaspelen.

Vecka 38

Måndag (grön): Friidrott – slipa teknik och personlig träning inom valda grenar.

Tisdag (röd+grön): Pulsträning (30 min) med Krister.

Onsdag – Utvecklingssamtal

Fredag (röd): Friidrott – slipa teknik och personlig träning inom valda grenar.

Vecka 39

Måndag (grön): Coopertest med efterföljande reflektion.

Tisdag: LEMSHAGASPELEN (separat info på schoolsoft)

Onsdag (grön): Start av orienteringsperiod (se vidare på nästa LPP).

Fredag (röd): Coopertest med efterföljande reflektion.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.