Grammatik engelska

När, under vilka veckor? 36-

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?
Lära oss om engelskans grammatik.

Hur ska vi arbeta?
Eleverna kommer att få olika övningar inom grammatiken i ämnet engelska. Lektionerna kommer att påbörjas med en gemensam tankekarta enligt EPA-modellen. Eleverna kommer därav att få tänka själva först vad de vet om den specifika delen av grammatiken, därefter samtala med sin bänkkamrat för att sen göra en gemensam tankekarta i helklass. Efter tankekartan är det genomgång och därefter får eleverna arbeta med olika övningar inom den specifika delen av grammatiken. När de är klara med övningarna ska de antingen läsa i sin bänkbok eller samtala med olika talkort.

De delar inom grammatiken vi kommer att arbeta med är följande: substantiv, räkneord och ordningstal, pronomen, adjektiv, hjälpverb, verb, adverb, oregelbundna och regelbundna verb och ordföljd.

När vi avslutat alla grammatikens delar kommer eleverna få skriva ett prov där de får visa sina kunskaper.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1: Substantiv
Lektion 2: Räkneord och ordningstal
Lektion 3: Pronomen
Lektion 4: Adjektiv
Lektion 5: Hjälpverb
Lektion 6: Verb
Lektion 7: Adverb
Lektion 8: Ordföljd
Lektion 9: Oregelbundna och regelbundna verb

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

5 – Arbetssätt
Visa förståelse under lektionstid
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
 
5 – Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.

__________________________________________

Centralt innehåll från kursplanen
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Förankring i kursplanens syfte
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Övergripande mål från LGR11 2.2

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.