Mat, Måltid, Hälsa och livsstil

Ansvarig/Ansvariga: Ann
När, under vilka veckor? v 3-24

 

Vad? Mat, Måltid och Hälsa. Miljö och Livsstil.Frågeställning (och följdfrågor):

Arb 1 Planering och tillagning av egna måltider utifrån ett tema.
Är måltiden bra och allsidigt sammansatt med tanke på näringsinnehåll.
Hur är måltiden tillagad med tanke på säsong och miljö.
Hur är måltiden sammansatt när det gäller , utseende,smak och konsistens.
Räkna ut priset på måltiden.
Utvärdering av din arbetsprocess.

 

Arb 2 Hur tar du hand om din tvätt på bästa sätt.
Hur sköter du ditt hem på bästa sätt.

 

Arb 3 Planering och tillagning av förrätter och desserter.

 

Arb 4 Arrangemang och servering av måltider.
Vett och etikett.
Arb 5 Mattävling eller matdemonstration

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning.
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen.

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enklamotiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocess och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocess och resultatet.

Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklademotiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocess och resultatet.

Därutöver kan eleven föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar enskilt eller i par både praktiskt och teoretiskt.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar varje veckas lektion.Repeterar förra veckan och förbereder oss inför nästa vecka.
Jag bedömer följande:
Lyssna till fakta och instruktioner.
Praktiska arbetet; metod,redskap,hantering av livsmedel.
Måltid: Gemenskap,resultat.
Efterarbete; Disk, rengöring av arbetsplats, förvaring av livsmedel.
Utvärdering; Förstå och förklara hur livsmedel,metoder, redskap och näringsämnen har betydelse för resultatet=maträtten, hälsan, ekonomin och miljön.

Praktiskt prov

Praktiska läxor
enskilt arbeteTidsplan, när ska vi göra vad?:

v 3-6 Egna måltider både praktiskt och teoretiskt.
v 7-8 Tvätt och Städ
v 10-11 Förrätter och Desserter
v 13-14 Måltids Arrangemang, Servering , Vett och Etikett.
v !6-19 Mattävling, Matdemonstration.
v21-23 Aktuella samhällsfrågor, RepetetionVilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Eleven och hans eller hennes familj. Goda vänner.