Mat,Måltider och Hälsa

Ansvarig/Ansvariga: Ann
När, under vilka veckor? Grupp 1 v 35-4, Grupp 2 5-24

 

Vad?

MAT, MÅLTIDER OCH HÄLSA

KONSUMTION OCH EKONOMI
MILJÖ OCH LIVSSTIL

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka metoder använder man vid matlagning och bakning?
Förstå näringsämnens betydelse för hälsan?
Hur produceras våra livsmedel.
På vilka sätt tar du hand om din tvätt?
Eleven ska få verktyg för att göra medvetna val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Laga mat-metoder-redskap-sensorik-måltiden

Näringsämnens betydelse för hälsan.
Livsmedelskännedom
Hälsa-ekonomi-miljö.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
Individuella behov av energi och näring tex vid idrottande.
Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenKunskapskrav för betyget E Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget C

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också geutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven förautvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget A Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

2 personer i varje kök.(byta arbetskamrat ofta. samarbete,)

enskilda uppgifter.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar varje veckas lektion.Repeterar förra veckan och förbereder oss inför nästa vecka.
Jag bedömer följande:
Lyssna till fakta och instruktioner.
Praktiska arbetet; metod,redskap,hantering av livsmedel.
Måltid: Gemenskap,resultat.
Efterarbete; Disk, rengöring av arbetsplats, förvaring av livsmedel.
Utvärdering; Förstå och förklara hur livsmedel,metoder, redskap och näringsämnen har betydelse för resultatet=maträtten, hälsan, ekonomin och miljön.

Praktiskt prov

Praktiska läxor

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 5 Introduktion, Sensorik
v7 Extra för måndagsgruppen
v 8 Grönsaker, Kolhydrater, Koka, finfördela
v 8 Potatis o rotfrukter, Kolhydrater Steka i ugn
v 10 Frukt o Bär Vitamin, C Reda
v11 Kött Protein Steka
v 12 Matfett Fett Reda
v 13 Bröd, Sädesslag Vit B Bakning jäst
v 14 Gryn, Pasta Mineraler Bakning bakpulver
v 16 Praktiskt prov bakning
v17 Mjölk o mjölkprodukter Mineraler
v 18 Fisk o skaldjur Vit A,D,E,K Koka,Steka
v 19 Planera Egen Måltid
v 20 Laga egen Måltid/ Tvätt
v 21 Laga egen Måltid/ Tvätt
v 22 Ägg
v 23 Städning
v 24Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Eleven och hans/hennes familj. Eleven kan hjälpa till i hemmet med olika uppgifter. Förbereda sig för ett eget hem.Varför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa , ekonomi och miljö.


Övergripande mål från LGR11 2.2:


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
  • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas