Dans och rörelse

Ansvarig/Ansvariga: Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? v.2-8

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 

Varför dansa?

Vilka är våra vanligaste traditionella danser?

Hur påverkas din hälsa vid dans?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

-röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

-planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

-Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

-Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

-Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (gärna med förklaringar då det behövs för att eleverna ska förstå):

 

Rörelse till musik E C A
Du behärskar grundstegen
och någon tur i bugg, vals 
och foxtrot.
Du behärskar minst 3 turer 
i bugg och klarar av vändning
i foxtrot.
Du behärskar flera turer 
i bugg och kan växla mellan
de med flyt samt har ett
bra flyt i foxtrot och vals.
Du kan till viss del anpassa
rörelsen till syfte och sammanhang.
Du kan anpassa rörelsen relativt
väl till syfte och sammanhang 
och välja strategi för detta.
Du kan anpassa rörelsen väl till 
syfte och sammanhang och även 
välja en väl fungerande strategi för detta
Du är oftast i takt, kan vara svårt
att själv hitta tillbaka till takten 
när du tappar bort den.
Du är oftast i takt, du hittar 
snabbt tillbaka om du tappar bort dig.
Du är genomgående i takt och 
har ett bra flyt genom hela programmet.

Hur? (Här förväntas eleverna genom dialog få vara med och påverka)

 

Hur ska vi arbeta?

Inspiration av mig och varandra.

Egna övningstillfällen där jag finns som handledare

Genomgång av våra vanligaste traditionella danser

Danstillfälle med Dansinspiratörerna på Brunns skola

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

En förmiddag på Brunns skola.

Danskväll i Hemmesta med alla kommunens nior.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

Dans och rörelse till musik kommer vi hela livet utsättas för. Om det så är i träningsform, nöjesform eller en formell dans på en stor fest. Forskning visar också att dans som motionsform är den typen av träning som håller i längden, som inte avstannar under tonåren.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagareVi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmågaVi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik