Dans och rörelse

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? 47-50 och v.10-13

 

Vad?Frågeställning (och följdfrågor):

Hur kan dansen vara ett redskap för motion?
Hur kan dansen påverka vår självkänsla?
Vad menas med att vara i takt till musiken?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.Förklaring till kunskapskravet ovan med bedömningsaspekter.

E C A
Eleven kan till viss del anpassa rörelserna i relation till den valda musiken Eleven kan anpassa rörelserna relativt väl i relation till den valda musiken Eleven kan anpassa rörelserna väl i relation till den valda musiken
Eleven kan till viss del röra sig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar Eleven kan röra sig relativt väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar Eleven kan röra sig väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Eleven kan till viss del anpassa rörelsen till syfte och sammanhang. Eleven kan anpassa rörelsen relativt väl till syfte och sammanhang och välja strategi för detta. Eleven kan anpassa rörelsen väl till syfte och sammanhang och även välja en väl fungerande strategi för detta

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Praktiskt deltagande under lektionerna.


Ladda ner dokumentet "Motionsprogram år 8.pdf"


Ladda ner dokumentet "mall-for-musikanalys.pages"

Ladda ner dokumentet "mall-for-musikanalys.pdf"


Ladda ner dokumentet "reflektionsfrågor - musik:rörelse.pdf"

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Gröna gruppen: Redovisar sitt musikprojekt där jag kommer att titta på dansdelen. Bedömning kommer sedan ske utifrån de bedömningsaspekter som presenteras ovan.

Inlämning av musikanalys samt rörelsebeskrivning.
Praktiskt genomföra och leda klassen i en låt.
Inlämning av reflektion

Röda gruppen: Bedömning kommer ske under lektionstid utifrån de bedömningsaspekter som presenteras ovan.
Inlämning av musikanalys samt rörelsebeskrivning.
Praktiskt genomföra och leda klassen i en låt.
Inlämning av reflektion

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Vecka 47

Tisdag (Grön dubbeltimma): Danspass på Body Joy. Samling 08.30

Torsdag (grön): Musikuppträdande

Fredag (röd): Dans. Vi kommer jobba med två olika danser där takt och rytm finslipas. Vi pratar även om dansen som ett verktyg vid uppvärmning.

Vecka 48

Tisdag (Röd dubbeltimma): Danspass på Body Joy. Samling 08.30

Torsdag (grön): Dans. Vi kommer jobba med två olika danser där takt och rytm finslipas. Vi pratar även om dansen som ett verktyg vid uppvärmning.

Fredag (röd): Hur kan vi skapa en egen dans? Vi jobbar med olika rörelser och sätter ihop de till en dans. Ni kommer börja med att jobba ensam sedan i par och sist blir ni fyra som knyter ihop säcken.


Vecka 49

Tisdag (Grön + Röd): Vi kommer vara i en vanlig lektionssal och jobba med första hjälpen, stabilt sidoläge och delar av HLR.

Torsdag (Grön): Pardans. Idag börjar vi nosa på bugg. Lär oss grundstegen och bygger vidare med lite olika turer.

Fredag (Röd): Pardans. Idag börjar vi nosa på bugg. Lär oss grundstegen och bygger vidare med lite olika turer.

Vecka 10

Tisdag (Grön + Röd): Varsin enkeltimma där ni får en genomgång av projektet och en teorigenomgång.

Inspiration: Filmklipp 1 Filmklipp 2 Filmklipp 3

Torsdag (Grön): Eget jobb med ert program

Fredag (Röd): Eget jobb med ert program

Vecka 11

Tisdag (Röd): Livräddning med kläder på Gustavsbergsbadet.

Torsdag (Grön): Eget jobb med ert program

Fredag (Röd): Eget jobb med ert program

Vecka 12

Tisdag (Grön): Livräddning med kläder på Gustavsbergsbadet.

Torsdag (Grön): Redovisning av programmen.

Fredag (Röd): Redovisning av programmen.

Vecka 13

Tisdag (Röd): 

Torsdag (Grön): Redovisning av programmen + pardans

Fredag (Röd): Redovisning av programmen + pardans

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

Dans och rörelse till musik kommer vi hela livet utsättas för. Om det så är i träningsform, nöjesform eller en formell dans på en stor fest. Forskning visar också att dans som motionsform är den typen av träning som håller i längden, som inte avstannar under tonåren.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud