Idrott och hälsa – åk 7 – Friluftsliv

Ansvariga lärare: Gottis & Henke

När, under vilka veckor? Vecka 16-22

Vad?

Frågeställningar:

 • Hur klär jag mig för vistelse i naturen?
 • Hur bygger jag ett enkelt skydd för natten?
 • Kan jag hantera stormköket på ett lämpligt sätt?
 • Vad ger allemansrätten mig för möjligheter/skyldigheter i naturen?
 • Hur påverkar friluftslivet min mentala hälsa?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte:

 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav:
Friluftsliv
E C A
Genomförande av moment Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Utrustning/klädsel


Viss anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa val av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder.
Stormköket Kunna laga mat med hjälp/stöd av andra i gruppen. Kunna laga mat med viss säkerhet. Kunna organisera gruppen och laga mat tillsammans med dem på ett säkert sätt.
Allemansrätten Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Projektet kommer att inledas med en vandring runt Kvarnsjön därefter kommer vi utnyttja både dubbelpass samt en ”vanlig” lektion.
Lite teori kommer blandas med mycket praktisk träning. Vissa enskilt medan de flesta momenten kommer ske i grupp. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande både i de praktiska momenten samt i gemensamma diskussioner samt inlämning av allemansfilmen. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Tisdag (dubbelpass) Onsdag
16 Vandring runt Kvarnsjön (sker på fredag)
17
18
19 Grön: Matlagning på stormkök på Södersved Bygga vindskydd
20 Röd: Matlagning på stormkök på Södersved
21 Grön: Samling i L5. Teori om allemansrätten + filminspelning
22 Röd: Samling i L5. Teori om allemansrätten + filminspelning

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar omvärlden tillsammans med dem.