Idrott och hälsa – åk 9 – Skadeförebyggande och livräddning

Ansvarig lärare: Henrik Forselius

 

När, under vilka veckor? v.8 – 16

 

Vad?

Frågeställningar:

 • Hur hanterar jag en nödsituation i vatten?
 • Vad betyder L-ABC och hur hanterar jag en situation i ”skarpt läge”?
 • Vad är HLR?
 • Hur kan jag förebygga skador och vilka olika skador kan jag råka ut för?
 • Vad är doping och hur förhåller jag mig till det?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
 • Badvett och säkerhet vid vatten. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Förmåga E C A
Simning Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Skadeförebyggande Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Livräddning Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom några teoretiska genomgångar av nedanstående material. HLR-träning med dockor. Livräddning på Gustavsbergsbadet.

Riktlinjer HLR – 2011

 

Skador – förebygga och ta hand om

L-ABC (HLR)

Kroppsideal

Dopning

Uppgifter - kroppsideal och dopning

 

 

 

 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Aktivt deltagande vid praktiska moment samt delaktighet vid gemensamma diskussioner.
Skriftligt prov på de praktiska och teoretiska delarna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Måndag (grön) Onsdag (dubbel) Torsdag (röd)
8 Röd: HLR-träning med dockor
Sal: L1
9 Sportlov Sportlov Sportlov
10 Grön: HLR-träning med dockor
Sal: L1
11 Röd + Grön (varsin timma)
Skador och doping
12 Röd + Grön (varsin timma)
Skador och doping
13 Påsklov Påsklov Påsklov
14 Röd: Badhuset – samling 8:20
Livräddning med kläder.
15 Grön: Badhuset – samling 8:20
Livräddning med kläder.
Prov
16 Prov

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Har vi alla de grundläggande kunskaperna i livräddning och HLR så kommer vi kunna hjälpas åt. 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna ergonomi, rädda liv och även L-ABC. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med livräddning (L-ABC och HLR).
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.