Livräddning, förebygga skador samt ergonomi

Ansvarig: Henrik Forselius


När, under vilka veckor? v.3 – 7 samt v. 16-17Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur livräddar vi på isen?
 • Hur ska man förbereda sig för en dag på isen?
 • Hur livräddar vi i och vid vattnet? Klädsim?
 • Arbetsställningar och belastning – hur ser det ut på era Prao-platser?
 • Hur ska vi förebygga skador vid fysisk aktivitet?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

E C A
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Filmer och föreläsningar kring teorin som ni sedan ska visa praktiskt.
 • På isen kommer ni göra en liten dramatisering av ett livräddningscase. Detta ska filmas i slutet av lektionen. Jag finns som handledare.
 • Klädsim med livräddning i vatten.
 • Under er prao-vecka ska ni undersöka hur arbetställningar, belastning samt miljön och den psykosociala hälsan är. Skriva en reflektion utifrån givna frågeställningar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Inlämning av film från islivräddningen.
 • Inlämning av reflektion utifrån PRAO-perioden.
 • Aktivt deltagande under livräddningsdelen på Gustavsbergsbadet.
 • Förebyggande av skador följer med oss hela tiden. Det kan vara allt ifrån vilken utrustning du har till hur man hanterar och visar varandra respekt under olika aktiviteter. Att förstå sambandet mellan uppvärmning och skaderisk.
 • Inlämning av en personlig reflektion utifrån risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Vecka 3

Tisdag (Röd dubbelpass): Plats: Storgården. Föreläsning om ergonomi och skadeförbyggande. Utdelning och genomgång av praouppgift samt praktisk träning i att ta hand om en stukad fot.

Ladda ner dokumentet "ergonomi bildspel 7-9 pdf.pdf"

Ladda ner dokumentet "Ergonomi kompendie.pdf"

Ladda ner dokumentet "Praouppgift år 8 - Ergonomi.pdf"

Ladda ner dokumentet "L-ABC & Skadeförebyggande.pdf"

Linda en stukad fot – film

Torsdag (G): Redskapsgymnastik (räck, ringar och matta) Eget ansvar vid uppvärmning.

Fredag (R): Redskapsgymnastik (räck, ringar och matta). Eget ansvar vid uppvärmning.

Vecka 4

Tisdag (Grön dubbelpass): Plats: Storgården. Föreläsning om ergonomi och skadeförbyggande. Utdelning och genomgång av praouppgift samt praktisk träning i att ta hand om en stukad fot.

Torsdag (G): Redskapsgymnastik (räck, ringar, matta och hopp). Eget ansvar vid uppvärmning.

Fredag (R): Redskapsgymnastik (räck, ringar, matta och hopp). Eget ansvar vid uppvärmning.

Vecka 7

Tisdag (Röd dubbelpass): Plats: Storgården. Islivräddning. Vi kommer först att teoretiskt gå igenom grunderna i iskunskap och vad man skall tänka på när man vistas på isen. Därefter blir ni indelade i grupper om 4-5 elever. I de här grupperna skall ni sedan spela in en film om islivräddning. Lektionen ägnas åt manusskrivande och möjligen hinner ni filma någon scen i innemiljö.

Ladda ner dokumentet "Isvett och islivräddning.pdf"

Torsdag (G): Plats: L1 Islivräddning. Vi kommer först att teoretiskt gå igenom grunderna i iskunskap och vad man skall tänka på när man vistas på isen. Därefter blir ni indelade i grupper om 4-5 elever. I de här grupperna skall ni sedan spela in en film om islivräddning.

Fredag (R): Filmning av islivräddningsfilmen. Plats: Lemshagasjön. Gruppen ansvarar för att lämpligt material kommer med. Ispik, livlina och isdubbar finns att låna från skolan.

Vecka 8

Tisdag (Grön dubbelpass): Plats: L2 + Lemshagasjön. Färdigskrivande av manus och därefter filmning nere vid sjön. Gruppen ansvarar för att rätt material kommer med till skolan. Ispik, livlina och isdubbar finns att låna från skolan.

Torsdag (G): Göra färdigt filmerna och därefter öppet hus i idrottshallen.


Fredag (R): Göra färdigt filmerna och därefter öppet hus i idrottshallen.

Vecka 16

Torsdag (G): Motionsprogram, bollek + Gruppdiskussion om skadeförebyggande


Fredag (R): Gruppdiskussion om skadeförebyggande + trampett

Vecka 17

Torsdag (G): Bollekar + egen skriftlig reflektion kring skadeförebyggande.


Fredag (R): Bollekar + egen skriftlig reflektion kring skadeförebyggande.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Samhället i stort. Har vi alla de grundläggande kunskaperna i livräddning och HLR så kommer vi kunna hjälpas åt.

 

Varför?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik