Livräddning och förebyggande av skador

Ansvarig/Ansvariga: Gottis

Frågeställning:

Hur livräddar vi på isen?

Hur ska man förbereda sig för en dag på isen?

Hur livräddar vi i och vid vattnet?

Hur ska vi förebygga skador vid fysisk aktivitet?

Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll från kursplanen:

  • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Kunskapskrav:

E C A
Eleven kan på ett i huvudsakfungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enklabeskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dess- utom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven kan på ett relativt välfungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider Eleven kan på ett välfungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Hur ska vi arbeta?

Filmer kring teorin som ni sedan ska visa praktiskt. En checklista.

På isen kommer ni göra en liten dramatisering av ett livräddningscase. Detta ska filmas i slutet av lektionen. Vi finns som handledare.

Livräddning i vatten med livboj

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av film

Fokus på hur ryggsimmet ser ut vid livräddningen i vatten

Vi kommer också ställa frågor under veckornas gång

Förebyggande av skador följer med oss hela tiden. Kan vara enkla saker som att ta av sig strumporna om man inte har skor. Se till att mattor ligger bra framför/bakom redskap osv. Att förstå sambandet dålig uppvärmning och skaderisk.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Förebyggande av skador följer med oss hela tiden.

Här är filmen vi tittade på i början av augusti, kan vara bra repetition:

L-ABC

Se på följande filmer v.7 och 8

Säkerhet på isen -innan du ger dig ut

Säkerhet på isen -om olyckan är framme

v.7-8 Islivräddning

Vi ses i Ladan-bildsalen. Tillsammans ser vi på de två filmerna om islivräddning.

I grupp ska ni sen göra en film om islivräddning som ska innehålla följande:

Vad ska jag tänka på innan jag går ut på isen?

Dramatisera en scen där ni är minst två personer som går ut på en is. En av er ramlar i. Hur gör ni?

Filmen ska max vara 2 minuter. Skicka den med texten Islivräddning Venus-15 samt namn på er i gruppen till mig på g-mail efter lektionen.

gottis.olofsson@lemshaga.se

Se på följande filmer innan fördjupningstimme fredag v. 10 och 11

Livräddning i och vid vattnet

v. 10 och 11 livräddning i vatten i Gustavsbergs badet.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Samhället i stort. Har vi alla de grundläggande kunskaperna i livräddning och HLR så kommer vi kunna hjälpas åt.

Sammanhang och aktualitet:

I starten av årskurs 7 gjorde eleverna en film om L-ABC, detta blir fortsättningen på det. Vi ser också till att prata om livräddning på is och i vatten under samma period så att eleverna inte behöver visa upp samma förmågor flera gånger utan vi ”återanvänder” det vi redan vet.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik