Näringslära

Ansvarig/Ansvariga: Henrik och Ann
När, under vilka veckor? v.13-18

 

Vad?

 

Frågeställning:

  • Hur tar jag reda på mitt energiintag och energiuttag?
  • Hur ser min vardag ut?
  • Påverkar kosten hur jag mår?
  • Vilka olika saker påverkar min hälsa?
  • Råder det balans i min kropp beträffande mat och motion?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. (Idh)
  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang. (Hkk)

Centralt innehåll från kursplanen:

  • Individuella behov av energi och näring , tex vid idrottande. (Hkk)
  • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa. (Idh)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

E C A
Hkk Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierande och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierande och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov. Eleven kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierande och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov.
Idh Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

På hemkunskapen har ni alla fått den teoretiska genomgången i näringslära. Under idrotten kommer det fyllas på med lite mer diskussioner. Ni kommer sedan att på egen hand få föra en kost- och aktivitetsdagbok. När det är gjort kommer vi räkna på intag och uttag för att se om du har balans i kroppen.

Ladda ner dokumentet "Inlämningsuppgift - Näringslära.pdf"

OBS!! Merkurius röd lämnar in sin uppgift senast fredag vecka 17.

Merkurius grön lämnar in sin uppgift senast torsdag vecka 18.

Ladda ner dokumentet "Näringslära-Elevexempel 1.pdf"

Ladda ner dokumentet "Näringslära-Elevexempel 2.pdf"

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Individuell skriftlig inlämning av kost- och aktivitetsdagbok samt en personlig reflektion utifrån frågeställningar. Ditt arbete kommer att läsas av både Ann och Henrik utifrån ämnenas olika synvinklar.


Tidsplan, när ska vi göra vad?

Vecka 13:

Tisdag – Röd (dubbeltimma): Vi samlas i L2 för en introduktion av arbetet och en teoretisk genomgång. Sista delen av lektionen går vi och byter om och ägnar 30-45 min åt konditionsträning utomhus.

Vecka 14:

Tisdag – Grön (dubbeltimma): Vi samlas i L2 för en introduktion av arbetet och en teoretisk genomgång. Sista delen av lektionen går vi och byter om och ägnar 30-45 min åt konditionsträning utomhus.

Vecka 16:

Tisdag – Röd (dubbeltimma): Samling i Storgården. Tills idag måste du vara klar med din ”dagbok”. Tiden ägnas sedan åt att räkna fram energiintag och energiuttag. Har du redan gjort det får du tid till att börja skriva din personliga reflektion.

Vecka 17:

Tisdag – Grön (dubbeltimma): Samling i Storgården. Tills idag måste du vara klar med din ”dagbok”. Tiden ägnas sedan åt att räkna fram energiintag och energiuttag. Har du redan gjort det får du tid till att börja skriva din personliga reflektion.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Att skapa sig en hälsosam livsstil och förstå hur rörelseapparaten,motion och kost hör ihop för att må bra är en kunskap för livet.