Orientering och friluftsliv

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? 38-42

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är Orientering?

 • Varför är det bra att kunna läsa kartor?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur kan jag hitta kraft och energi i naturen?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Begrepp – passa kartan, vägval, tumgrepp, väderstreck
 • Regler
 • Karttecken, de vanligast förekommande
 • Övning på lättare och svårare orienteringsbanor, i känd och okänd mark.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Aktivitet/tema E C A
Orientering och friluftsliv

Orientering i kända och okända marker med kartan som hjälpmedel.

Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftsliv

Kartkunskap med teckenförklaringar.

Kunna de vanliga karttecknen och skala. Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala. Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala, både i praktiken och i teorin.
Orientering och friluftsliv

Utevistelser i alla årstider. Vandring och reflektion.

Viss anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa? God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa nu och i framtiden?
Orientering och friluftsliv

Allemansrätten, rättigheter och skyldigheter

Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Fokus på Hälsa. Vi kommer att arbeta utomhus nästan hela perioden. Eleverna får prova på att orientera i Lemshagas närmiljö på olika sätt samt ta del av orienteringsteori i lektionsal. Vi avslutar med att eleven genomför en orientering i okänd mark samt skriver ett kortare teoretiskt prov.Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

 • aktivt deltaga på lektionerna
 • lämnar in en reflektion kring ”hälsa i skogen”. Vad får mig att må bra?
 • genomföra en orientering i okänd mark.
 • Teoriprov- kartecken, kartans färger och vägval.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Onsdag Fredag
38 Orientering Klassens val
39 Orienteringsteori
Plats: Grön – NO/lab, 
Röd – L4
Lagspel på IP
40 Orientering Lagspel på IP
41 Orientering Orienteringsdag
Plats: Ekedal
42 Teoriprov
Plats: L4 för båda klassernaLadda ner dokumentet "Orienteringsteori kopia.pdf"


Ladda ner dokumentet "Karttecken.pdf"

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.