Orientering och Friluftsliv

Ansvarig lärare: Gottis Olofsson
När, under vilka veckor? v. 35-43

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

Vad är Orientering?

När kan du ha nytta av att kunna läsa en karta?
Vad finns det för hjälpmedel att använda när jag ska orientera förutom en karta?
Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
Hur påverkas jag av allemansrätten?
Hur ska jag planera en hel dag ute med orientering och matlagning?
 
 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

  • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
  • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
  • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
  • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå)

  • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering
  • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

 

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att starta perioden med en teoritimme där vi repeterar orienteringens grunder( karttecken, kartans färger, skala, passa kartan, ledstång mm.). Vi kommer att praktiskt träna på att orientera i okänd miljö med hjälp av karta och annat hjälpmedel.
Vi avslutar perioden med en hel dag ( v.41 torsdagen den 9 oktober) ute med orientering i okänd miljö och matlagning. Vecka 42 måndagen den 13 oktober kommer vi även ha ett teoretiskt prov.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

  • aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.
Lokala mål för åk 9 på Lemshaga akademi:
Friluftsliv och utevistelse:
Aktivitet/tema E C A
Orientering och friluftsliv

Orientering i okända marker med karta och andra hjälpmedel.

Klarar sig i skog och mark med hjälp av lite lärar-/kamratstöd. Söker stora ledmarkeringar, vågar inte ta risker. Klarar sig i skog och mark med endast kartan som hjälpmedel. Kan värdera vägval och vågar sig utanför de tänkta lederna. Klarar sig mycket bra i skog och mark med karta som hjälpmedel. Kan värdera och redogöra för sina vägval.
Orientering och friluftsliv

Kartkunskap med teckenförklaring.

Kompassen-hur fungerar den?

Rita i kontroller på en karta med kontrollbeskrivningar.

Kunna de vanliga karttecknen och skala.

Kunna ta ut kompassriktningen till några enkla kontroller.

Rita i kontroller på en karta.

Ha god kunskap om de vanliga karttecknen och skala. Kunna ta sig mellan olika kontroller med hjälp av en kompass med viss säkerhet.

Rita i kontroller på en karta med rätt kontrollbeskrivning.

Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala. Kunna ta sig mellan kontroller med hjälp av en kompass på ett säkert sätt.

Rita kontroller på en karta med rätt kontrollbeskrivning och kompassrikting. Samt skriva en förklaring för hur du tar dig till varje kontroll.

Orientering och friluftsliv

Utevistelser i alla årstider. Planering och organisering av vistelse ute en hel dag med aktivitet och matlagning.

Viss anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder.

Kunna laga mat med hjälp/stöd av andra i gruppen.

Anpassa val av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder.

Kunna laga mat med viss säkerhet.

God anpassning av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Kunna organisera gruppen och laga mat tillsammans med dem på ett säkert sätt.
Orientering och friluftsliv

Allemansrätten, rättigheter och skyldigheter

Att förstå och följa de grundregler vi har i Sverige för att få nyttja vår natur. Visar det praktiskt i alla lägen.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v. 38 ( enkeltimme) Friidrott
tisdag- heldag: Lemshagaspelen åk7-9
Onsdag-dubbeltimme- Grön: Teori att orientera, träna på att rita en bana och beskriva vägen
Ladda ner dokumentet "Orientering.key"
Ladda ner dokumentet "Orienterings teori 2014.pdf"
v. 39 ( enkeltimme) Softboll
Onsdag-dubbeltimme- Röd: Teori att orientera, träna på att rita en bana och beskriva vägen


v.40 (enkeltimme) Orientering i känd miljö
Onsdag-dubbeltimme-Grön: Orientering Naturpasset i känd/okänd miljö


v.41 (enkeltimme) Fotboll alt. egen träning orientering
Onsdag dubbeltimme-Röd: Orientering Naturpasset i känd/okänd miljö

torsdag- heldag: Orientering på Hellasgården mer info kommerv.42 (enkeltimme) Teoriprov Orientering
Ondsdag dubbeltimme-Grön: Ekedal jogging/utegym
v.43 PraoVilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2

  • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord:

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.