Kroppen och knoppen

Kroppen och knoppen

När, under vilka veckor? V.35-v.41

Ansvarig: Daniel Ekmark och Ingela Eriksson

Vad ska vi göra?

Människokroppen och våra känslor

Hur ska vi arbeta?

  • Vi kommer att läsa ur boken “Känsloboken” och ha diskussioner kring det som skrivs om det olika känslorna.
  • Vi kommer under projektet ha skapande projekt tex. Rödljus, tarmarna
  • Använda oss av det digitala läromedlet från NE
  • Ämnesövergripande arbete tillsammans med idrott och hälsa samt friluftsliv

Veckoplanering, när ska vi göra vad? 

v.34 Uppstart – VT-rutinen ”Think, puzzle, explore”

v.35 Känslor

v.36 känslor

v.37 Känslor

v.38 Människokroppen

v.39 Människokroppen

v.40 Människokroppen

v.41 Människokroppen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen 

Eleven berättar om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Sammanhang och aktualitet

Centralt innehåll från kursplanen

Kropp och hälsa

  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi kommer att använda oss av Visible thinking-rutiner för att undersöka och upptäcka tillsammans. 

 

Elevers delaktighet

Vi startade upp projektet med VT-rutinen “Think, Puzzle, Explore” för att se vad eleverna redan kan om människokroppen samt vad de vill lära sig mer om den.