Kroppen och matens kemi

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Maria Holm

När, under vilka veckor?

HT 18

Biologi och kemi

Kroppen och matens kemi

 

Vad?

Innehåll:

Övergripande mål och kursplan från LGR 11 – 2.2
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. (Biologi)
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan. (Biologi)
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologi- & kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen. (Biologi, kemi)
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet. (Kemi)
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen. (Kemi)
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras. (Kemi)
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

ÄMNESMATRISEN I BIOLOGI OCH KEMI

Matris matens kemi

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Teorigenomgångar tillsammans.
 • Filmklipp och program via UR.se/skola “Uppdrag kroppen”.
 • Hemuppdrag – föra kostdagbok och ta med/äta frukost i skolan.
 • Enkla fältstudier och experiment. Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi och kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Hur aktivt du deltar under genomgångar i klassen.
 • Hur du deltar och hur du deltar i grupparbete.
 • Förmågan att analysera, diskutera och ta till sig varandras tankar samt funderingar.
 • Förmåga att muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser.

Utvärdering

Utvärdering i klassen/grupp tillsammans med eleverna. Avsluta projektet med ett summativt prov och praktiska laborationsuppgifter.