Lägerskoledagar i Neptunus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Daniel Ekmark 

När, under vilka veckor? Tors-Fre V.34

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad ska vi tänka på när vi använder naturen som vårt klassrum? 
 • Vad får vi och vad får vi inte göra i vår natur?
 • Hur kan vi lära känna varandra och bli trygg som grupp?

 

Övergripande mål från LGR11 2.1 & 2.2

 • respekterar andra människors egenvärde,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kropp och hälsa (NO)

 • Betydelsen av frisk luft, motion och rörelse, sociala relationer, för att må bra.

Metoder och arbetssätt (NO)

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Att leva i närområdet (SO)

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.(NO)
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal. (NO)
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. (SO)

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi samtalar, tänker tillsammans, skapar bilder, använder oss av ”uteklassrummet” i vår närmiljö.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Arbetet redovisas och bedöms kontinuerligt genom de olika lektionerna.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Torsdag

 

Förmiddag:

– Vad vet vi om allemansrätten?

– Har vi bara rättigheter i skogen eller har vi skyldigheter också?

– Vad får vi göra och vad behöver vi tänka på att inte göra i naturen? 

 

Vi promenerar upp till raketen. Väl däruppe berättar vi för eleverna att vi tappat bort 13 olika kort. Vi behöver hjälp att hitta dem. Eleverna delas upp i grupper och eleverna får i grupp uppgift att hitta varsitt kort. Efter att de hittat korten samlas vi och vi går tillsammans igenom informationen på korten. 

Vi samtalar om vad allemansrätten är. Allemansrätten kan sammanfattas i orden “Inte störa – inte förstöra”. Eleverna kunde även en annan ramsa, “Ta hand om miljön, låt den va grön”. 

 

Tillbaka i skolan tittar vi på ett avsnitt av Barr och pinne- rädda världen ”Allemansrätten” avsnitt 10. Vi samtalar om filmen och repeterar vilka regler vi har när vi är i skogen.

 

Eftermiddag:

Vi arbetar med häftet Hitta vilse. 

– Vad ska jag tänka på när jag går vilse i skogen?

– Vilka spår kan jag lämna för att de andra ska hitta mig lättare?

 

Fredag

Eleverna har packat med sig matsäck och vi beger oss till scoutstugan. Väl på plats delar vi upp klassen i tre grupper. Vi erbjuder tre stationer: Sant eller falskt om allemansrätten, Skogsjakt samt gruppstärkande lekar. 

 

Vi läser sagan om Ali och Sara. https://www.hsr.se/sites/default/files/ali_sara_och_allemansrattan.pdf  

Vi samtalar om texten. Vi repeterar vad man får och vad får man inte får göra i naturen. 

 

Väl tillbaka i skolan får eleverna i mindre grupper göra en affisch för att visa vilka olika regler och lagar vi har i och med allemansrätten.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att skapa engagemang och ansvar för vår miljö behöver vi vistas i den och lära oss om den.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

För oss är det viktigt att gruppen känner sig trygg med varandra och att vi har det roligt tillsammans. Vi ser gruppen som en styrka. Vi använder oss gärna av vår närmiljö och vår natur. Utevistelsen och rörelseglädje är en viktig del av vår tid tillsammans. Omsorgen om miljön och naturen är ett viktigt inslag i vår utbildning.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.