Läsförståelse och hörförståelse i fokus

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maria Troedsson

När, under vilka veckor? 13-17

Vad?

Arbeta med läsförståelse och hörförståelse inför nationella proven

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

Förankring i kursplanens syfte

  • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 

Centralt innehåll från kursplanen

  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

1 – Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter 
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ni kommer att få läsa olika texter på engelska och svara på frågor utifrån dessa. Ni kommer dessutom få lyssna på olika dialoger och sen svara på frågor utifrån dessa.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Sammanställning av frågornas svar och hur ni arbetar under lektionerna.

 

Varför?

För att ni ska utveckla er hörförståelse och läsförståelse i ämnet engelska.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Under denna period kommer ni även att få samtala på engelska kring olika bilder. Detta för att även öva på er muntliga förmåga i ämnet engelska.

 

Lycka till!

Maria