Layout

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Merkurius Grön v 46-47

Vad?

Det här projektet är ett samarbete med Bild, Hemkunskap, Spanska och Franska. Med ett fotografi från maträtten du har lagat på hemkunskapen, tillsammans med det spanska eller franska översatta receptet, ska du öva dig i att arbeta med layout. Alltså bild och -texthantering.

Frågeställning och följdfrågor

Hur ser en snygg layout ut?

Ser layouten från en kokbok ut på ett särskilt sätt?

Vad är viktigt att tänka på för att läsaren ska förstå texten och bilden?

Är bilden viktigare än texten? Eller tvärtom?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

– Framställning av berättande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

– Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning

– Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

– Material och verktyg för tvådimensionellt och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

– Konstbilder samt konstverk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

– Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen :kunskapskrav layout

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Keynote på presentationen: layout

  1. Jag inleder projektet med att presentera olika exempel på hur layout brukar se ut i kokböcker eller andra typer av recept. Vi pratar tillsammans om hur bild och text passar ihop, och hur man ska göra layouten så spännande som möjligt för läsaren.
  2. Nu ska du ta bilden på maträtten som du lagade på hemkunskapen och receptet som du översatte på spanskan eller franskan och skapa en snygg layout. Du ska arbeta i programmet pixlemator i din Ipad. Tänk på att det är viktigt hur man placerar texten tillsammans med bilden, då det påverkar läsaren. Vill du att din layout ska vara lättläst? Rolig? Spännande? Texten och bilden samspelar med varandra och det är din uppgift att sätta ihop den på bästa sätt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag sätter ihop hela klassens recept till en gemensam kokbok. Vi redovisar tillsammans när den är klar. Vi ska då pratat om vad text och bild gör med varandra i en text.

Jag bedömer hur du har arbetat och testat dig fram med texten och bilden. Förstärker texten bilden, eller tvärtom? Vilken del är viktigast i din layout? Är de lika viktiga?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Du läser dagligen texter där både bild och text samspelar med varandra. Jag tycker det är viktigt att få chansen att öva sig i och tänka till själv vad text och bild gör med varandra när man sätter dem tillsammans.