Learn English – First Book

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Daniel Ekmark

När, under vilka veckor? HT-19 – VT-20

 

Vad?

Vi lär oss grunderna i det engelska språket.

 

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan vi på ett lekfullt sätt våga använda oss av det engelska språket?

Vilka ord och fraser är viktiga för att kunna börja kommunicera på det engelska språket?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 

Förankring i kursplanens syfte

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Lyssna och läsa — reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Enkla presentationer.
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
 • Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur? 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi följer arbetsgången i arbetsboken. Varje vecka lär vi oss nya ord och fraser.  Utöver det leker vi lekar samt sjunger sånger på engelska. Vi kopplar även ihop “veckans bokstav” med engelska ord. 

 

1 – Hello

 • “My name is…”
 • “What’s your name?”
 • Vi tittar på ett avsnitt “Pick a colour”

 

2 – My family

 • “Who is this?”
 • “It is….”
 • Vi tittar på ett avsnitt “Pick a colour”

 

3 – Colours

 • “What colour is it?”
 • “It is red.” 
 • Vi tittar på ett avsnitt “Pick a colour”

 

4 – Numbers

 • “What number is this?”
 • Vi tittar på ett avsnitt “Kids english zone”

 

5 – Fruits

 • “What do you like?
 • “I like apples.”
 • “I don’t like pears.”
 • Vi tittar på ett avsnitt “Kids english zone”.

 

6 – Pets

 • “What is this?”
 • “It is a mouse.”
 • Vi tittar på ett avsnitt “Pick a colour”

 

7 – Activities

 • “Can you dance?”
 • “Yes, I can.”
 • “No, I can’t.” 
 • Vi tittar på ett avsnitt “Kids english zone”.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Vi vill skapa en tillåtande miljö där alla vågar uttrycka sig på engelska. Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme. Vi skapar en miljö där alla känner sig välkomna att samtala i gruppen.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker kontinuerligt tillsammans med eleverna.