Livet efter Lemshaga – LeL

När, under vilka veckor? v.2-3

Ansvarig: Ayla Lind, Åsa Gustafsson mfl i andra ämnen

Vad ska vi göra?

 • Vilka kunskaper till ditt framtida hem behöver ni?
 • Vad behöver ni veta när ni skaffar eget boende?
 • Hur skapar man ett gott grupparbete?
 • Vad bör man tänka på när man gör en instruktionsvideo?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna delas in i grupper och skall söka information om ett tilldelat område, tex. hur man tapetserar. Gruppen ska sedan skapa manus och spela in en film i ämnet. Filmen kommer att få feedback under arbetets gång av andra grupper.

Det hela avslutas med en filmvisning med feedback från/för hela klassen.

Filmerna visas ev på skolans dag.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

1 information, filmtips, söka fakta, se andra instruktionsfilmer

2 filma + redigera skicka in film

v.3 filmvisning, feedback

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet
Livet efter Lemshaga är ett projekt som finns i flera olika ämnen. Det är en förberedelse för det eleven  kommer möta efter Lemshaga och i sitt framtida liv.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Förankring i kursplanens syfte

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällslivet och vardagslivet.
 • Kan lösa och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Kan använda moderna teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • att våra arbeten och läroprodesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
 • att aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • att ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera  arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.