LPP Fritidsgympa

LPP Fritidsgympa

Lokala planeringar  2018-2019

Ansvarig/Ansvariga: Fritids

Lisen Rydmark, Vincent Karlsson

När?

Torsdagar kl 15-16:15

Vad?

Fritidsgympa i gymnastiksalen.

Frågeställning:

Kan vi skapa rörelseglädje, gemenskap och samtidigt träna motorik och demokrati?

  • Vilken motorisk förmåga behöver stödjas lite extra?
  • Hur ser vi att barnen har ett schysst turtagande?
  • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen (möten mellan olika åldrar – barnen från klasser 1-2 deltar)

Förankring i kursplanen – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • Grovmotoriska grundformer, tex: springa, hoppa och klättra. (LGr 11, s. 52 Centralt innehåll, rörelse.)
  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelse till musik. (Lgr 11, s 52 Centralt innehåll, rörelse. )
  • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen ( Lgr. 11, Normer och Värden 2.1, sid 12)
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och
  • empatiskt förhållningssätt. (Lgr. 11 rev., 4. Fritidshemmet s. 25)
  • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion. (Lgr.11, 4.Fritidshemmets, s 26)

Hur?

Vi anslår inne på fritids vad det är för tema på veckans fritidsgympa -vilka sort aktiviteter det kommer att vara annonserar vi på tavlan i hallen på mellangården . Det är viktigt att barnen i förväg vet vad de väljer att deltaga i. Det är också värdefullt att barn som behöver fundera lite innan de bestämmer sig ges denna möjlighet. Dessutom har föräldrar möjlighet att titta tillsammans med sitt barn så att det inte hämtar mitt i aktiviteten.

I gymnastiksalen börjar vi alltid med en samling. Pedagogen går igenom dagens innehåll och upplägg. Grupperingar och indelningar görs alltid av pedagogen. Vi erbjuder ett blandat innehåll under terminen för att denna aktivitet ska präglas av så mycket inkluderande som möjligt. Barnen ges möjlighet att komma med egna förslag. Några av barnens favoriter på fritidsgympa är: Myrornas krig, Inte nudda golv och Catch the flag.

Varför?

Det är viktigt för oss på fritids att vi erbjuder en varierad verksamhet. Vi tränar på att vara en schysst kompis i gruppen samt jobba tillsammans för gruppens bästa. Det är även viktigt att träna barnen på hur man är en ”bra” förlorare. Förutom att träna grovmotorik bidrar fritidsgympan  till välmående och ett glatt humör.

Pedagogisk dokumentation/ utvärdering:

Innehåll och upplägg diskuteras på fritidsråd samt på fritids planeringsmöten.