LPP Jupiter v.18-22

När, under vilka veckor? 18-22

Ansvarig:

Vad ska vi göra?

Ni kommer att under dessa två veckor att leta fakta om valfritt djur och kunna berätta om djuret för Maria. Texten ska vara max 100 ord, glöm inte stor bokstav och punkt. Ni ska skriva texten med egna ord.

Hur ska vi arbeta?
Ni ska leta fakta om djuret på internet, men innan ni börjar leta ska ni göra en tankekarta först där ni tar med vad ni skulle vilja veta om djuret. Därefter skriver ni texten som ni sedan ska presentera i mindre grupper på lektionen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.18 Val av djur och göra en tankekarta om vad man vill veta om djuret.

V.19 Samla fakta om djuret man ska skriva om

V.20 Skriva en sammanhängande text om djuret man valt att skriva om.

V.21 – 22 Presentera djuret i mindre grupper under lektionstid.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

4 – Skriftlig förmåga

Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.

 

4 – Skriftlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

5 – Välja och använda material från olika medier

Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Centralt innehåll från kursplanen

  • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Förankring i kursplanens syfte

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

  • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ni kommer under arbetet när ni samlar in fakta om det valda djuret få möjlighet att ta med valfri bild på djuret ni valt. Den här bilden kommer ni sedan få visa under er presentation för era klasskamrater.

 

Lycka till!
Maria