LPP Tellus v17-20

När, under vilka veckor? 17-20

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?

Prov i hörförståelse, läsförståelse och den skriftliga förmågan i ämnet engelska istället för nationella proven som blev inställda.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
V. 17-19 Prov under dessa veckor som kommer att pågå under ordinarie lektionstid.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

1 – Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska

Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

  Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

4 – Skriftlig förmåga
Skriftlig framställning – Formulera sig och kommunicera i skrift

Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

 

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

  • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

  • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

  • Eleven kan förstå det mest väsentligaav innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

  • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ni kommer att genom arbetet få tolka olika slags texter, lyssna på olika dialoger samt skriva text på engelska som utvecklar era förmågor i det engelska språket.

 

Lycka till!

Maria