LPP Venus v18-21

När, under vilka veckor? 18-20

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?
Läsa en engelsk bok och samtala kring den

Under den här perioden kommer ni även ha prov i hörförståelse och läxförhör.

Hur ska vi arbeta?
Ni ska få välja en av två valbara böcker som är på engelska. Ni kommer att få tid att läsa boken under lektionstillfällen. Vid behov kommer ni att få läsläxa för att hinna komma ikapp om det skulle behövas.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.18 Val av bok samt läsa under lektionstid

  1. 19 – 20 Fortsatt läsning av boken
  2. 21 Börja samtala kring boken i mindre grupper

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

1 – Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska

Kan förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska, i olika genrer och i måttligt tempo.

 

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

an förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet i olika genrer och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

 

  • Övergripande mål från LGR11 2.2

    Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Lycka till!
Maria