Make a movie

What? 

 

Make a movie that explains why English is the World Language.  

 

Why?

 

Practice reading and speaking English.

Learn more about why English is the World Language.  

 

How?

 

Work together as a group.

Plan your movie before you start filming.

Read and watch videos on NE: https://laromedel.ne.se/reader/103911/16171

 

About your movie

 

It needs to be between 3 and 6 minutes long.

All group members must say something in English.

Your movie needs to have Swedish subtitles.

 

When? 

 

Between one and three lessons per week during four weeks (37-40). Mainly during English class. We will also use a couple of Swedish lessons since we are writing Swedish subtitles. 

 

Lesson plan:

 

Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3
Week 37 We read facts and translate words together in English class.
Week 38 You are divided into groups, finding facts and making a plan for your movie. Finishing plan
Week 39 Filming Filming Editing and writing subtitles
Week 40 Editing and writing subtitles One final touch Movie time!

 

Links to the Swedish Curriculum (LGR11):

 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer