Mars Billy Elliot

Billy Elliot

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maria Troedsson

När, under vilka veckor? V.13-16

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Ni kommer att få se filmen Billy Elliot som har ett normbrytande syfte.

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 

Förankring i kursplanens syfte

  • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll från kursplanen

  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

1 – Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ni kommer att få se filmen under två lektioner och därefter ska vi arbeta med frågor om filmen.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ni kommer att bedömas utifrån de svar ni skriver på frågorna om filmen.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

V.13 Kolla på filmen Billy Elliot

V.14 Svara på frågor om filmen

V.15 Lov

V.16 Samtala i helklass om filmen

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ni kommer att få analysera olika filmsekvenser ur filmen först enskilt, med en klasskamrat och sedan samtalar vi i helklass.

 

Lycka till!
Maria