Mars planering v 18-20

När, under vilka veckor? 18-20

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?

Leta fakta om landet England.

Hur ska vi arbeta?

Under en lektion kommer ni att leta fakta om landet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.18 Fakta om England

V.19 Hörförståelse i fokus med övningar samt test

V.20 Läsförståelse i fokus med övningarna samt test

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

1 – Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talad engelska

Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor, och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Sammanhang och aktualitet

Centralt innehåll från kursplanen

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

 

Förankring i kursplanens syfte
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Övergripande mål från LGR11 2.2
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom arbetet kommer ni att utveckla er hörförståelse och läsförståelse i ämnet engelska. När ni letar fakta om landet England kan ni använda bilder från landet för att beskriva fakta om landet.

 

Lycka till!
Maria