Addition och subtraktion

Ansvarig/Ansvariga: Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? 41-43 45-46

Vad? Addition och subtraktion 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är negativa tal?

Hur räknar vi addition med negativa tal?

Hur stor blir skillnaden mellan 3 och -3?

Hur kan vi ta hjälp av tallinjen när vi arbetar med addition och subtraktion?

Vad är Positionssystemet?

Hur kan vi med hjälp av entalen, tiotalen, hundratalen och tusentalen räkna addition och subtraktion i huvudet?

Vad behöver vi tänka på när vi ställer upp?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Taluppfattning och tals användning

– Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 

– Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. 

Problemlösning

– Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

– Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Matris, Addition subtraktion.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eget arbete i matematik boken Pixel 4A. 

Problemlösning i grupp. Här kommer vi använda materialet Tank kreativt utifrån VT rutinen ”tänk-klura-undersök” samt ”mattehanden”. Detta för att eleverna ska få möjlighet att beskriva hur de tänker och löser uppgiften samt få flera lösningar på uppgiften. 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 40 

Negativa tal, sid. 7-11

v. 41 

Positionssystemet, sid. 12-13 

Addition subtraktion vi hoppar på tallinjen sid. 14-15

v. 42

Addition subtraktion sid. 16-17 (sid. 18-19 extra uppgifter) (räkna klart tidigare uppgifter.)

v. 43

Uppställning addition, sid. 20-24 (sid 24 extrauppgifter)

Problemlösning (Kort Tänk kreativt) Vi arbetar utifrån mattehanden samt VT rutinen Think – Puzzel – Explore (tänk, klura, undersök)

v. 45 

Uppställning sid. 25-28 (sid 29 extrauppgift) 

v. 46

Diagnos och göra klart. (Extra uppgifter Problemlösning materialet Tänkt kreativt.) Vi reflekterar över sambandet mellan addition och subtraktion och arbetar med uppgifter ur Matteborgen 4A. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna redovisar deras samarbete kring problemlösning genom att maila den inspelning de gjort vid arbetet. 

Vi gör en diagnos i slutet av perioden.