Bråk och procent

Ansvarig: Henrik
När, under vilka veckor? Vecka 17-22

 

Vad?

 

Frågeställning:

 • Vad är bråk?
 • Hur genomförs addition och subtraktion med bråk?
 • Vad är procent?
 • Hur använder vi oss av bråk och procent i vardagen?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 

Centralt innehåll från kursplanen:

Taluppfattning:

• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 • att alla tal i bråkform inte kan skrivas som tal i decimalform med ändligt antal decimaler
 • att kvoten av två heltal kan uppfattas som andel, som en division, eller som ett förhållande (proportionalitet) t ex = 0,75 ; 3:4
 • att olika bråk kan beteckna samma tal
 • storleksordnar heltal och tal i bråk och decimalform
 • använder reella tal i vardagliga och matematiska situationer
 • växlar mellan procentform, decimalform och bråkform

• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform

 • addition och subtraktion av bråk och sambanden mellan dessa
 • någon metod för att bestämma (minsta) gemensamma nämnaren och att detta bara behövs vid addition och subtraktion och inte vid multiplikation och division av tal i bråkform

Samband

• Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 • del av helhet, del av antal och del av värde uttryckta på olika sätt
 • utför olika beräkningar med procent t ex beräknar andel i procentKunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kommer snart!

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar, självständigt arbete, diskussioner och arbeta med problemlösning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer bli bedömd under lektionstid, läxor samt på provet under vecka 22.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:


Vecka 17:
Mån (R+G): Grunder och rep. av bråkbegreppet. Storleksordna, förlänga och förkorta.

Förkorta bråk – film

Förlänga bråk – film

Ladda ner dokumentet "Grunder i bråkräkning - övningar.pdf"

Läxa: Stencil
Ladda ner dokumentet "Läxa v.17.pdf"

Tis (G): Addition och subtraktion av bråk.

Addition och subtraktion av bråk – film


Ladda ner dokumentet "Addition och subtraktion av bråk.pdf"

Ladda ner dokumentet "Addition och subtraktion av bråk Del 2.pdf"


Ladda ner dokumentet "Facit bråkuppgifter.pdf"

Tors: Röd: Se ovan addition och subtraktion av bråk.

Tors Grön: Bråkdel av det hela samt multiplikation av bråk.

Ladda ner dokumentet "Bråkdel av det hela.pdf"

Ladda ner dokumentet "Multiplikation av bråk.pdf"

Fre Röd: Bråkdel av det hela samt multiplikation av bråk. Se uppgifter ovan.


Vecka 18

Mån (R+G): Egen fördjupning i förra veckans jobb. Jag har muntlig genomgång med alla grupper om förpackningsprojektet.

Tis (G): Jag är hemma så det får bli egen räkning om inte vikarien hittar på något eget kul….

Tors (R+G): Idag inleder vi procentavsnittet. Vi kollar av gammal kunsksp i området. Försöker hitta mönster i uppgifter. Vilken metod använder jag?

http://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/procent/procent,-delen-och-det-hela

Ladda ner dokumentet "Grundkurs procent.pdf"

Ladda ner dokumentet "Facit - procent.pdf"

Vecka 19

Mån (R): Promille. Vad är det och när används det? Sid 134-137 i boken.
Mån (G):
 Föreläsning/workshop om självkänsla + lite tid för egen träning.

Tis(G): Promille. Vad är det och när används det? Sid 134-137 i boken.

Ladda ner dokumentet "Procent och promille.pdf"

Tors (R+G): Finns det ett sätt att få fram det nya priset direkt under en rea eller en prisökning? Vi kollar, räknar och diskuterar. Sid. 138-141 i boken.

Ladda ner dokumentet "Förändringsfaktor.pdf"

Ladda ner dokumentet "Prio8 - övningsblad facit procent.pdf"

Fre (R): Skolans Dag!!

Vecka 20

Mån (R+G): Studiedag 

Ladda ner dokumentet "Prio8 övningsblad - procent.pdf"


Ladda ner dokumentet "Prio8 - övningsblad facit procent.pdf"

Tis (G): Vi testar olika mattespel på nätet.

Mattespel på nätet

Tors (R+G): Lovdag

Fre (R): Lovdag

 

Vecka 21

Mån (R): Föreläsning/workshop om självkänsla.
Mån (G): Algebra och procent. Härligt att vi numera behärskar ekvationer för då blir många problem mycket lättare 🙂
Genomgång på film: Klicka här!!


Ladda ner dokumentet "Algebra och procent.pdf"

Tis (G): Algebra och procentVi fortsätter att träna på att skriva egna ekvationer till olika procentuppgifter.

Tors (R+G): Röd: Algebra och procent. Härligt att vi numera behärskar ekvationer för då blir många problem mycket lättare 🙂
Genomgång på film: Klicka här!!

Grön: 

Fre (R): Algebra och procentVi fortsätter att träna på att skriva egna ekvationer till olika procentuppgifter.