Flersiffriga tal

Ansvarig/Ansvariga: Karoline Wallbeck-Hallgren
När, under vilka veckor? v.37-40

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur skriver jag flersiffriga tal?

Vad har siffran för värde beroende på placering?
Hur skriver jag tal i utvecklad form?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Arbetsbok Pixel 2A

Spela spel
Samlingar
Praktiskt material

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång samt vid avslutande diagnos.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 36

Pixel s.16-19
Spel: Vem får högst tresiffrigt tal? (spelkort)
Pixel s.20-21
Läsa historien om nollan.
v. 37
Addition
Pixel s.22-25
Talsort + uppställning
Spel: Vem får högsta summan av två tresiffriga tal?