Matematik – åk 3 – Mäta längd och omkrets

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt

 

När, under vilka veckor?

v.1-v.2


Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur hänger enheterna m, dm, sm och mm ihop?
Hur mäter man längd och omkrets? Viken är skillnaden?
Vad innebär det att uppskatta längden eller omkretsen på något?
Vilka olika material och hjälpmedel finns det som du kan ta hjälp av när du ska mäta?


Övergripande mål från LGR11 2.2:

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.Förankring i kursplanens syfte:

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatserCentralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd.Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd med vanliga måttenheter.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta intensivt under två heldagar i v.1.
Utgångspunkten är en 1m lång linjal, elevernas egna kroppar (som de ska mäta) och mattebokens s.92-97 stöttar arbetet.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.1
Torsdag: Genomgång av sambandet mellan m,dm,cm och mm
Praktisk uppgift – skapa din egen 1 meter måttband av rutigt papper, markera dm.
Använd ditt måttband för att mäta olika längder på din kropp (se bilaga 1a i den ped. dokumentationen)
Räkna s.92-94 i matteboken
Fredag: Genomgång av skillnaden mellan längd och omkrets.
Praktisk uppgift – använd ett måttband med m, dm, cm och mm utmärkt och mät omkretsen på olika delar av din kropp (de bilaga 1b i den ped. dokumentationen)
Räkna s. 95-97 i matteboken