Matematik – åk 5 – Geometriska former och linjer

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? 17-18

Vad? Geometriska former och vinklar

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka olika former och linjer kan du se?

Kan du se något i bilden?

Hur kan vi använda oss av en gradskiva?

Hur många grader kan vi rotera?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk och bild,

Förankring i kursplanens syfte:

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Konstruktion av geometriska objekt.
  • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt. 

  • Rita former och linjer
  • Skapa ett konstverk med inspiration från konstnären Kandinsky.
  • Göra övningar där vi får beskriva våra former för varandra.
  • Skriva en beskrivande text om elevens bild där eleven beskriver vilka former de har gömt i bilden.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna genom de elevarbeten som eleven har i uppgift.

Även en skriftlig bedömning kommer göras på den text som eleven skriver om dess text.

Du får genom en diagnos visa att du har lärt dig de geometriska formernas namn samt att mäta en vinkel.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v. 17 

Halvklass:


(Ett av de konstverk vi har tittat på.)

Tittar på konstverk av Kandinsky för att försöka hitta olika former och linjer som gömmer sig. 

Tittar på vad bilden skulle kunna föreställa.

Ritar in de geometriska formerna och namnger dem i vår bok. 

Tittar på hur formerna kunde se ut i 3D och ritade och namngav även dem. 

Tittar på vilka olika typer av vinkar som finns. Spetsig vinkel (mindre än 90) rät vinkel ( 90) trubbig vinkel ( mer än 90 grader)

Ritar upp tre vinklar en spetsig en trubbig och en rät. 

Mäter upp de tre vinklarna med en gradskiva.

Börjar skapa vårt egna konstverk med linjer och geometriska former med inspiration från diskussionsbilderna. Endast med hjälp av blyertspenna.

Helklass: Fortsätter jobba med vår bild genom att tillsätta färg (akvarell eller vattenfärg).

Helklass: Skriver en kort beskrivande text där eleven namnger och mäter upp sina vinkar för att kunna beskriva dem bättre.

Helklass: 

Redovisar våra bilder.

Griffeltavlan om geometriska former.

Halvklass:

Jobbar med olika former i par för att beskriva dem.

Klipper och klistrar för att beskriva en rotation.

Helklass:

Får visa att du har lärt dig figurernas namn samt kunna mäta en vinkel.