Matematik – åk 8 – Negativa tal, potenser och prefix

Ansvarig/Ansvariga: Ingrid Eriksson och Josefine Rejler
När, under vilka veckor? v. 35-v.42

Vad?

Frågeställning:

Hur multiplicerar och dividerar vi de negativa talen som vi mötte i våras?

Vad är potenser? När används de? Hur räknar vi med de?

Underlättar prefixen?

Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Kunskapskrav:

Begreppsförmågan:

E C A

Kan grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.


Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett ihuvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enklaresonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.Har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem ibekanta sammanhang på ettrelativt väl fungerande sätt.Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ettväl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett välfungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föravälutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metodförmågan:

E C A

Kan välja och användaändamålsenliga matematiska metoder med relativt godanpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredställande resultat.Kan välja och användaändamålsenliga matematiska metoder med relativt godanpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat. Kan välja och användaändamålsenliga och effektivamatematiska metoder med godanpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring medmycket gott resultat.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

På måndagar kommer vi att arbeta med problemlösning.

Tisdagar och onsdagar: Genomgångar och ganska mycket räknande, både individuellt och i grupp.

Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så blir det läxa till veckan därpå.

Begreppsdiskussioner

Avslutande test

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 35

Introduktion. Titta på LPP.

Problemlösning.

Vad var negativa tal? När använder vi det?

Prio 8: 1.1

Taluppfattningstest onsdag

vecka 36

Måndag: Gör klart taluppfattningstestet.

Tis och onsdag: Vad händer är vi adderar och subtraherar negativa tal?

Vad händer är vi multiplicerar de negativa talen med de positiva? Fortsättning med multiplikation och division av de negativa talen. När används det i verkligheten? Finns det något exempel?

Film från youtube: Hur räknar vi med negativa tal?

Prio 8: 1.2. Träna mycket hemma så du verkligen förstår.

Film: Addition och subtraktion med negativa tal

https://www.youtube.com/watch?v=HrOjdiXTGyA

 

vecka 37

Problemlösning och göra klart Taluppfattningstestet

Prio 8: 1.3 Multiplikation och division med negativa tal.

Film från youtube: Multiplikation och division med negativa tal

Vecka 38 (Lemshagaspel tisdag, hemstudiedag onsdag 16/9)

Avstämning negativa tal.

Genomgång av potenser, vad är det?

Begrepp att kunna: bas, exponent

Prio 8: 1.4

vecka 39

liten film om potenser från youtube: Potenser

Multiplikation och division av potenser

Prio 8: 1.5

vecka 40

Kvadratrötter

Tiopotenser

Prio 8: 1.6 och 1.7

vecka 41 (studiedag måndag och tisdag dvs bara en lektion denna vecka)

fördjupning och repetition

vecka 42

interaktiv övning potenser:

potenser

Prefix

Prio 8: 1.8

vecka 43 (torsdag orientering för Ladan)

Begreppstest och kapiteltest

Facit till blandade uppgifter:

 

Prov onsdag på hela kapitlet

Sammanhang och aktualitet:

Vi bygger vidare på ett område vi arbetade med i våras. Kopplar in fler räknesätt och fler begrepp.