Matematik – åk 9 – Tal och Algebra

Ansvarig lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.41-48

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är ett bråk?
 • Hur räknar man bråk med de fyra räknesätten?
 • Varför är det bra att kunna räkna med bråk?
 • Hur används bråk i vardagen?
 • Vilka prioriteringsregler är det som gäller?
 • Vad har parenteser för betydelse?
 • Hur förenklar man uttryck?
 • Hur kan man använda ekvationer vid problemlösning?
 • Kan vi räkna algebra i potensform?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Taluppfattning och tals användning

• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 • att alla tal i bråkform inte kan skrivas som tal i decimalform med ändligt antal decimaler
 • att kvoten av två heltal kan uppfattas som andel, som en division, eller som ett förhållande (proportionalitet) t ex = 0,75 ; 3:4
 • att olika bråk kan beteckna samma tal
 • storleksordnar heltal och tal i bråk och decimalform
 • använder reella tal i vardagliga och matematiska situationer
 • växlar mellan procentform, decimalform och bråkform

• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform

 • addition, subtraktion, multiplikation och division av bråk och sambanden mellan dessa. 
 • någon metod för att bestämma (minsta) gemensamma nämnaren och att detta bara behövs vid addition och subtraktion och inte vid multiplikation och division av tal i bråkform

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer.

 • kunna se/känna/veta att ett svar på en uppgift är rimligt.

 • räkna i huvudet på ett ungefär.

Algebra

• Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

 • vad kan de olika bokstäverna stå för?
 • hur tolkar du in variebelns betydelse?


• Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

 • tolka olika uttryck
 • skriva egna uttryck till problem
 • skapa ekvationer utifrån givna problem
 • tolka vad ekvationerna står för.

• Metoder för ekvationslösning.

 • behärska olika metoder (fingermetoden och balansmetoden)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Problemlösning Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tilllämpas i sammanhanget. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god an- passning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Metod Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredställande resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring med mycket gott resultat.
Kommunikation Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Begrepp Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar, självständigt arbete, diskussioner och arbeta med problemlösning.

För extra träning kan jag rekommendera Rasmus – Mattehjälpen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer bli bedömd under lektionstid, läxor samt på provet under vecka 48.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 41

Onsdag (röd): Intro av bråk
Torsdag (grön): Intro av bråk. Olle håller i lektionen.

Torsdag (röd): Addition och subtraktion av bråk. Vi repeterar det vi gjorde i åttan och tittar på några begrepp som ni lyfte upp igår. Egen räkning sker på sidorna 9-14.
Läxa till nästa lektion är att vara klar med dessa sidor.

Addition och subtraktion av bråk – film

Fredag (grön): Addition och subtraktion av bråk. 

Vecka 42

Tisdag (röd+grön): Idag fortsätter vi med att titta på multiplikation av bråk.
I boken kan du räkna på sidorna 15-18.

Här under hittar du en film som kan vara till din hjälp. Avsluta titta när de kommer in på division (ca 7.30).
Multiplikation av bråk:


Onsdag (röd): Division av bråk. Det sista räknesättet. Vi pratar om hur vi skall tänka och jag skall ge er två olika metoder som du kan använda.
I boken finner du exempel och uppgifter på sidorna 19-22.

Nedan finner du en film som behandlar en metod.
Division av bråk

Fredag (grön): Se lektion med röd ovan.

Vecka 45

Tisdag (röd+grön): En kort rep. av bråk. Röda gänget jobbar klart med förståelsekartan om bråk och gröna gruppen tar sig an att sätta frågeställningar inför algebraavsnittet.

Onsdag (röd): Algebraiska uttryck. Vad är ett uttryck? Hur förenklar man uttryck? Sidan 24-27 i boken.

Övningsblad 1.5

Algebraiska uttryck – filmgenomgång

Torsdag (grön): Algebraiska uttryck. Vad är ett uttryck? Hur förenklar man uttryck? Sid 24-27 i boken.

Aktivitet 1-5

Se filmen ovan.

Torsdag (röd): Egen räkning med algebraiska uttryck samt en gemensam aktivitet.

Här hittar du aktiviteten och de händelser och uttryck du behöver ha.

Aktivitet 1-5

 

Händelser

Uttryck och ekvationer

 

Fredag (grön): Egen räkning med algebraiska uttryck samt en gemensam aktivitet.

Vecka 46 

Tisdag (Röd+Grön): Idag fortsätter vi med att multiplicera uttryck. En kort repetion av åttan och sedan gör vi det lite svårare…. I boken hittar du exempel och uppgifter på sidorna 28-31

Övningsblad 1-6

Film om multiplicera in i parentes

Film om att multiplicera ihop två parenteser

Onsdag (röd): Vi kommer idag att titta på ett nytt begrepp, faktorisera. Hur gör vi och varför använder vi det är frågor jag hoppas kunna ge er svar på.

Övningsblad 1-7

Film om faktorisering

Torsdag (grön): Se ovan

Torsdag (röd): Egen tid att räkna på sidorna 24-34.

Fredag (grön): Egen tid att räkna på sidorna 24-34.

Vecka 47

Tisdag (röd+grön): Vi repeterar grunderna i ekvationslösning men tittar även på hur er nya kunskap i algebra- och bråkräkning kan användas för att lösa svårare ekvationer.
Övningsblad 1-8 Ekvationer

Övningsblad 1-8B svårare ekvationer


Film om ekvationslösning med parentes

Film: Ekvation med x i båda leden

Onsdag (röd): Vi tränar på ett gammalt muntligt nationellt prov i de grupper som ni skall vara i nästa vecka. 

Torsdag (röd+grön): Det sista inom det här området. Problemlösning med ekvationer. Jag kommer att visa upp ett förslag på struktur för att ta sig an dessa uppgifter. Vi kommer att lösa exempel tillsammans och sedan tränar du själv i boken (sid. 40-41) eller med övningsbladet nedan.


Övningsblad 1-9

 

Film om problemlösning med ekvationer

En film till om problemlösning

Vecka 48 

Tisdag (röd): Egen träning inför provet.Tisdag (grön): Vi tränar på ett gammalt muntligt nationellt prov i de grupper som ni skall vara imorgon.

Onsdag (röd+grön): Muntligt nationellt prov.

Torsdag (grön+röd): Matteprov på kapitel 1 – Tal och algebra