Materia och material

Ämne: Kemi

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

När: Vecka 15-22 2021

 

Frågeställningar

 

Vad är materia?

Vad är skillnaden mellan grundämne och kemisk förening?

Vad är skillnaden mellan materia och material?

Varför är det viktigt att använda rätt sorts material?

Vad händer när du lägger en sockerbit i en varm kopp te?

 

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband

Ur det centrala innehållet

 

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Kunskaper

 

Kunskapskrav åk 6

 

 

Bedömning

Bedömning sker framförallt vid:

  • Läxförhör i kemins grunder onsdag 19/5
  • Prov i materia och material 3/6


Instudering till läxförhör 19/5

Vad är kemi?
Vad är materia?
Vad är atomer?
Vad är molekyler?
Vad är en kemisk förening?
Vilka tre former kan nästan alla ämnen finnas i?


Instudering till prov 3/6

Beskriv likheter och skillnader mellan socker och läsk.
Vilka två olika slags rena ämnen finns det? Beskriv skillnaden mellan dem. Ge exempel. Rita gärna.
Beskriv skillnaden mellan materia och material.
Beskriv varför det är viktigt att använda rätt slags material. Ge konkreta exempel.
Beskriv vad som händer när du lägger en sockerbit i en varm kopp te.

Vi arbetar med alla frågor under lektionstid. Du hittar svaren på frågorna i avsnittet Kemi – materia och material på NE.se.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi startar upp med en vetenskapsfestival där vi gör laborationerna Koll på koldioxid samt Bygg din egen lavalampa.

Vi arbetar utifrån avsnittet Kemi – materia och material på ne.se

Under lektionstid kommer vi läsa texter, se filmer, skriva anteckningar, samtala, diskutera och laborera.

Vi kommer arbeta i helklass, mindre grupp samt enskilt.

 

Lemshagas vision och pedagogiska profil

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga