Merkurius Röd – Samband och förändring (procent)

Ansvarig lärare: Mr Forselius

När, under vilka veckor? v.12-23

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • När behöver vi procent och vad är det?
 • Vad menas med procentuell förändring?
 • Hur använder vi oss av procent i vardagen?
 • Hur kan vi beskriva samband på andra sätt?
 • Hur använder vi oss av ett koordinatsystem?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris Procent:forandring och samband

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under första delen av tiden kommer jag att hålla vissa genomgångar där vi behandlar centrala begrepp inom området. Det blir en del tid till eget räknande och fördjupning. Vi kommer försöka koppla så mycket som möjligt till vardagsproblem.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av olika läxuppgifter.
Aktivt jobb under lektionstid eftersom det du ständigt har möjlighet att visa dina kunskaper.
Prov på avsnitt 4.1-4.4 samt sedan olika bedömningsuppgifter på ansnitt 4.5-4.8

Facit – Arbetsblad

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 12

Onsdag: Idag är första lektionen med nya området – procent. Det blir en kort lektion eftersom det vankas Inspirationsmässa.

Fredag: Då sparkar vi igång ordentligt med procentavsnittet. Hur var det nu? Fanns det inte en minnestriangel? Vilka begrepp hittar vi där?

Blandade procent/promille uppgifter

Vecka 13

Tisdag: Jag är hemma så följande skall göras idag.
1. Börja med att titta på filmen

2. Träna i boken sid 134-137 eller på något av följande arbetsblad

Grundkurs-procent

Facit-Grundkurs

Blandade procent uppgifter

Onsdag: Vi fortsätter idag med att befästa grunderna i procenträkning. Viktigt att vi alla har med oss de inför fredagens fortsättning.

Fredag: Idag kommer du att få göra en självtest på Kunskapsmatrisen. Allt för att du skall få syn på eventuella luckor i procenträkning.

Vecka 14

Tisdag: Kan man effektivisera procenträkningen? Vi pratar om begreppet förändringsfaktor och ser om det kan hjälpa oss. I boken är det sidorna 138-141 eller tränar du på nedanstående arbetsblad.

Arbetsblad 4.2

Film om förändringsfaktor (grunderna)

Film om förändringsfaktor (fortsättning)

Onsdag: Vi börjar med ett gemensamt geometriproblem därefter tipsar jag om en ”ny” triangel där förändringsfaktorn ingår. Sedan tränar ni själva i boken, på kunskapsmatrisen eller med nedanstående arbetsblad.

Upprepad förändring

Procent från gamla NP

Förändringsfaktor-Uppgifter

Fredag: Vi skall sakta styra över mot att väva in ekvationer i vår problemlösning. Vi ägnar idag lektionen åt att friska upp minnet från i höstas.

Film om problemlösning med ekvationer

Algebra och geometri

Problemlösning med ekvationer

Vecka 15

Tisdag: Nu tittar vi på hur förändringsfaktorn kan användas i samband med algebra när vi jobbar med problemlösning med procent. I boken är det sid. 142-144 och du kan även jobba med nedanstående arbetsblad.

Film om algebra och procent

Algebra och procent

Problemlösning med procent:jämförelse

Svarta sidorna

Facit problemlösning procent

Facit Svarta sidorna

Onsdag: Eget jobb med algebra och procent. Uppgifter hittar du på ovanstående arbetsblad.

Fredag: Snart LOV, härligt. Jag vill att du ägnar den här sista lektionen innan lovet åt att repetera kapitel 4.1, 4.2 och 4.3. Uppgifter finns i boken, på Kunskapsmatrisen och på olika arbetsblad här ovan. Efter lovet kommer vi att gå vidare med procentenheter.

Vecka 17

Tisdag: Sista lektionen för att befästa det här med att skapa ekvationer till procentproblem. Uppgifter finns ovan i Lpp, i boken samt på Kunskapsmatrisen.

Onsdag: Procentenheter kontra procent. Vad är skillnaden?? Vi reder ut begreppen och tränar därefter lite i boken på sidorna 145-146.

Film om skillnad mellan procent och procentenheter

Arbetsblad 4.4

Fredag: Eget jobb med uppgifter om procentenheter samt 15 min med ett tärningsspel om förändringsfaktor.

Vecka 18

Tisdag: Egen repetition inför provet

Onsdag: LOVDAG

Fredag: Eget jobb inför provet.

Vecka 19

Tisdag: Prov på procent (kapitel 4.1-4.4).

Onsdag: Vi hoppar nu raskt in på något som ni säkert alla använt er av men utan någon matematisk tanke. Sänka skepp!! men vi kommer såklart att prata om koordinatsystem också 🙂
Boken på sidorna 148-150.

Fredag: Vi börjar med en aktivitet ”Hitta din kompis” där en bra strategi kommer löna sig. Det ges sedan tid för jobb med ett arbetsblad.

Vecka 20

Tisdag: Simning på badhuset!!

Onsdag:  Klassutflykt

Fredag: Genomgång! En linje i ett koordinatsystem, vad kan det kallas? Vi tittar på/tolkar några olika sådana och ser hur vi på egen hand kan skissa upp dessa till några situationer. I boken är det kapitel 4.6.

Vecka 21

Fredag: Gruppjobb om att tolka och avläsa olika grafer.

Vecka 22

Tisdag: Linjära samband. Kan man beskriva en rät linje med en ekvation? Vi pratar om skillnader mellan proportionaliteter och andra räta linjer. Boken på sid. 155-163

Film om proportionalitet

Film om linjära samband

Onsdag: Vi startar lektionen med en gruppvis aktivitet om grafer. Därefter blir det eget jobb med arbetsblad 4.8 och uppgifter i boken.

Arbetsblad 4.8

Vecka 23

Tisdag: Eget jobb med uppgifter från boken sidan 155-164 samt arbetsblad 4.8 som ni hittar här ovan. Blir du klar med allt så kan du gå in på kunskapsmatrisen där det finns mer kluriga uppgifter.

Onsdag:

 

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation: