Franska VT20

När, under vilka veckor?  14-18

Ansvarig: Caroline J

Vad ska vi göra?
– Grammatik : passé composé

-Hörförståelse träning

Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda La Nouvelle Chouette Cs kapitlar som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- skrivövningar) samt olika stimulerande lekar.

Vi ska använda google classroom var lärare kommer att lägga till olika typ av övningar, läxor, lektionen, prov förberädelser osv.

Allt ligger på schoolsoft vid vecka planering. Det är elevers ansvar att logga in innan varje lektion och se vad man måste göra och förbereda sig på bäst sätt. Hemläxor och prov schemat ligger också på schoolsoft.

Målet är att skriva en text i passé composé

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Allt finns på Classroom och schoolsoft

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kunskapskrav:

 

Kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

Kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Kan i skriftliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

Kan dessutom välja och använda någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan dessutom välja och använda några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan dessutom välja och använda flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Centralt innehåll från kursplanen

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Förankring i kursplanens syfte

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda kunskaper från de humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet