Musikhistoria, pop och rock

Ansvarig/Ansvariga: Jonas Karlhager

 

Vad?

Hur är populärmusikens musikhistoria uppbygd?
Hur ser linjen ut i arv mellan genrer, ur vilka stilar har resp genre sina rötter?
Hur länkas det jag tycker om att lyssna på till historien?

LGR11:

’I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.’

’Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.’

  • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av
    olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Hur?

Genomgång av pop/rockhistorien.

Keynotepresentation med lyssning, bilder och lärarens berättelser.

Samla anteckningar.

Skrivuppgift:

1. Välj en artist/ett band som du vill berätta om. (Tips, tänk på att välja en där du redan nu ser tydliga kopplingar till vad vi gått igenom)

2. Skriv en kort faktadel om din artist.

3. Jämför med andra band som du tycker har ett släktskap och liknar på något sätt (andra med liknande stil, budskap eller attityd), beskriv hur och förklara hur du tänker.
Hitta gärna paralleller bakåt i tiden, även framåt om du valt någon lite äldre (använd dina och mina anteckningar o google)

4. Analys av sound. Välj en låt med din artist.
– Gör rutinen CSI för att beskriva den. (color, symbol, image)
Color, vilken färg känns låten som? Vilken känsla?
Symbol, vilken Emoji skulle du välja för att beskriva den?
Image, vilken bild? Tänk dig att du tar ett foto på en plats som fantasin tar dig till när du
blundar och hör låten.
– Beskriv vilka instrument du hör, hur artisten har byggt upp sin dynamik (omväxling)? Gör gärna länkar till klipp på nätet för att förklara ännu tydligare.

5. Gör en snygg framsida och tänk på din layout. Bilder, val av typsnitt och färger lyfter din uppsats!

Max 1,5 sid med 11 punkters text.

Lämna in innan den dag vi tillsammans bestämmer. Var snäll mot dig själv och planera din tid smart, dvs. lämna in så snart du kan!

 

Varför?

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förutom det självklara kunskapsvärdet, där man tydligare ser sin egen koppling med historien och andra människor, bidrar redovisningsformen till att utvecklas till en tänkande individ. Här finns inga paralleller som är fel, här finns istället elevens egen koppling bredvid historien.

Utvärdering

Efter genomförd kurs.

Hur kan man utveckla elevens egen planeringskapacitet och på så sätt tydligt bespara honom/henne stress?

Think pair share för att delge våra tankar. Detta utifrån ett par enkla frågor: Vad var lätt/svårt? Vad kan jag förbättra?

 

Här finns mina anteckningar att jämföra med:

Sammanfattning presentation pop o rock

 

 

[stc-subscribe category_in='Lokala planeringar']