Musikhistoria, pop och rock

Ansvarig/Ansvariga: Jonas Karlhager

 

Vad?

Hur är populärmusikens musikhistoria uppbygd?
Hur ser linjen ut i arv mellan genrer, ur vilka stilar har resp genre sina rötter?
Hur länkas det jag tycker om att lyssna på till historien?

LGR11:

’I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.’

’Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.’

  • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av
    olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Hur?

Genomgång av pop/rockhistorien.

Keynotepresentation med lyssning, bilder och lärarens berättelser.

Under kursen tar vi oss sakta mot nutid med fokus att undersöka rötterna till vår populärmusik.
Du får höra massor av musikexempel, se några videos och höra berättelsen om varje decennium.

Din uppgift blir att uppleva alla stilar i någon mån samt att träna på att göra anteckningar. Skriv minst det jag skriver på tavlan.

När vi sedan är klara med 1990-talet rundar vi av, du kan 2000-2021 väldigt bra själv trots allt.

Redovisning:
Din uppgift blir att skriva en text om en artist (eller band) som du tycker om. Gärna en du lyssnar på nu.
Gör sedan jämförelser och beskrivningar enligt denna mall:

1. Berätta om din artist. Var de kommer ifrån, vilken genre du tycker att de tillhör osv. Berätta om saker som du tycker är viktigt att veta om ditt band/din artist.

2. Jämförelser med andra band som du tycker har ett släktskap och liknar på något sätt (andra med liknande stil, budskap eller attityd), beskriv hur och förklara hur du tänker. Glöm inte att motivera dina jämförelser och förklara. Jämför framför allt med band/genrer vi pratat om i kursen. Bygg gärna en stege av exempel bakåt i tiden.

3. Texterna, vad handlar din artists texter om? Utgå gärna ifrån en låt som du tycker är typisk för din artist.

4. Analys av sound. Välj en låt med din artist. Beskriv med ord hur det låter, vilken känsla musiken förmedlar, vilka instrument som är med, hur har artisten byggt upp sin dynamik (omväxling). Välj ett eller två exempel. Utgå gärna ifrån rutinen CSI (Color, Symbol, Image) och berätta vidare fritt sedan. Vi kommer gå igenom och öva hur du gör detta!

5. Layout, använd bilder, länkar, välj typsnitt o färg osv. som passar din artist.

6. Skriv var du hittat din information, en sk. källhänvisning.

 

Varför?

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förutom det självklara kunskapsvärdet, där man tydligare ser sin egen koppling med historien och andra människor, bidrar redovisningsformen till att utvecklas till en tänkande individ. Här finns inga paralleller som är fel, här finns istället elevens egen koppling bredvid historien.

Utvärdering

Efter genomförd kurs.

Hur kan man utveckla elevens egen planeringskapacitet och på så sätt tydligt bespara honom/henne stress?

Think pair share för att delge våra tankar. Detta utifrån ett par enkla frågor: Vad var lätt/svårt? Vad kan jag förbättra?

 

Här finns mina anteckningar att jämföra med:

Sammanfattning presentation pop o rock